คัดลอก URL แล้ว
“วัฒนา” ส่งจดหมายขอบคุณร่วมไว้อาลัยลูกชาย “เอ๋-ชนม์สวัสดิ์”

“วัฒนา” ส่งจดหมายขอบคุณร่วมไว้อาลัยลูกชาย “เอ๋-ชนม์สวัสดิ์”

นายวัฒนา อัศวเหม พ่อของนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม เขียนจดหมายเปิดผนึก หลังจากที่ทราบข่าวการเสียชีวิตของนายชนม์สวัสดิ์ เนื้อหาในจดหมายระบุว่า

สมุทรปราการก้าวหน้า จักดำรงอยู่ “#เราจักก้าวต่อไป” กราบเรียนพี่น้องชาวสมุทรปราการที่เคารพ นับถือ

ผมขอกราบขอบพระคุณพี่น้องชาวสมุทรปราการทุกท่านอย่างสูงที่มาร่วมไว้อาลัยลูกชายของผม เอ๋-ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ในฐานะพ่อถือเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญ ตลอดระยะเวลาที่พี่น้องชาวสมุทรปราการ ให้โอกาสลูกชาย และทีมงานกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าทำงานให้พี่น้องอย่างต่อเนื่อง จนมีผลงานประจักษ์ พี่น้องสมุทรปราการทราบดีอยู่แล้ว

“ใคร่ขอเรียนต่อพี่น้องชาวสมุทรปราการ ให้มั่นใจได้ว่า ทีมสมุทรปราการก้าวหน้า จะขอทำงาน ทำสมุทรปราการบ้านของเรา จักยังคงดำรงอยู่ทำงานต่อไปอย่างเข้มแข็ง ทั้งงานท้องถิ่นและงานการเมืองระดับชาติ ผมจะดูแลอย่างเข้มแข็ง และใกล้ชิดกว่าเดิม”

ระลึกถึงเสมอ ถึง ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ มุ่งมั่นให้โอกาสเราทำงานมาเสมอ ขอให้เชื่อมั่นว่า เราจักร่วมงานกันต่อไป ไม่สะดุดและขาดตอน ผมจะทำงานกับทุกฝ่าย ด้วยวัยและประสบการณ์ ผมเห็นว่า ความร่วมมือทั้งความคิดและการกระทำ จะช่วยบ้านเมืองได้มากกว่า และจะขอนำทีมสมุทรปราการก้าวหน้า ขอโอกาสระดับท้องถิ่นและระดับชาติต่อไป

ขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งที่มาร่วมไว้อาลัย เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ลูกชายของผม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง