คัดลอก URL แล้ว
พรรคเพื่อชาติ เปิดตัว หมอเรวัต-จารุพล 2 แคดดิเดตนายกรัฐมนตรี

พรรคเพื่อชาติ เปิดตัว หมอเรวัต-จารุพล 2 แคดดิเดตนายกรัฐมนตรี

วันที่ 31 มี.ค.66 ณ ศูนย์นโยบายมีชีวิต ปากซอยสุขุมวิท 12 พรรคเพื่อชาติ จัดงานเปิดตัวแคนดิเดตทนายกรัฐมนตรี และว่าที่ผู้สมัคร สส.กรุงเทพมหานคร

โดยกิจกรรมเริ่มจากการเปิดตัวแคนดิเดทนายกรัฐมนตรีคนที่ 1 คือ นพ.เรวัต วิศรุตเวช ที่ชูนโยบายปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ำ ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน ที่นับวันจะยิ่งกว้างมากขึ้น โดยจุดเริ่มต้นมาจากความอยุติธรรม ทุจริตคอร์รัปชั่น ปราศจากซึ่งนิติรัฐนิติธรรม พรรค เพื่อชาติตระหนักรู้ถึงปัญหาของประเทศ จึงได้รวบรวมผู้ร่วมอุดมการณ์ทั้งคนหนุ่มสาวและคนทุกวัยที่ยังมีความคิดสร้างสรรใหม่ๆ อาสาเข้ามาแก้ปัญหาชาติ การเพิ่มรายได้ให้กับคนไทยและนำรายได้เข้าประเทศ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ต่อยอดระบบสาธารณสุข แก้ไขปัญหาความมั่นคงและการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำ

ส่วน แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่ 2 คือ ร้อยเอก ดร.จารุพล เรืองสุวรรณ ชูนโยบายที่น่าสนใจคือ เกษตรพลัส ที่มุ่งเน้นเพิ่มมูลค่าให้เกษตรกร ในการทำการเกษตรบวกการท่องเที่ยว เกษตรบวกกีฬา และเกษตรบวกการแปรรูป เพื่อเพิ่มรายได้แบบทวีคูณ นอกจากนี้ยังมีนโยบาย ธนาคารเมล็ดพันธุ์ ที่จะเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช และแจกจ่ายให้เกษตรกรฟรี อีกด้วย

จากนั้น พรรคเพื่อชาติ เปิดตัว 3 เสาหลักของพรรคเพื่อเสริมรากฐานแห่งความเท่าเทียมอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย น.ส.ปวิศรัฐฐ์ ติยะไพรัช หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ , นายรักษ์ชาติ วงศ์อธิชาติ รองเลาธิการพรรคเพื่อชาติ และ นายมูฮัมมัด นอร์แมน กานตี้ รองโฆษกพรรคเพื่อชาติ ที่เน้นย้ำถึงนโยบายการสร้างระบบการเมืองที่ทุกคนมีส่วนร่วม อาทิ ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน เคารพในความหลากหลายของปัจเจกบุคคล และมีกลไกในการถ่วงดุลอำนาจที่โปร่งใสและยุติธรรม การกระจายอำนาจสร้างสังคมที่ปราศจากอคติทางเพศ เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม และการมีรัฐธรรมนูญ ที่มาจากประชาชน , กฎหมายแรงงานแพลตฟอร์ม สร้างความเป็นธรรม โปร่งใส ต่อไรเดอร์ แรงงานแลพตฟอร์ม ร้านค้าและผู้ใช้งาน , แก้รัฐธรรมนูญป้องกันการรัฐประหาร โดยข้าราชการและศาลห้ามรับรองคำสั่งจากคณะรัฐประหารทำเป็นกฎหมายจารีตประเพณี , อาชีพพนักงานบริการทางเพศไม่ผิดกำหมาย คุ้มครองแรงงาน ยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัย ควบคู่การปฏิรูปการเรียนเพศศึกษาใน-นอกห้องเรียน

พร้อมกันนี้ พรรคเพื่อชาติยังเปิดตัวโฉมหน้าว่าที่ผู้สมัคร สส.กรุงเทพมหานคร รวม 18 คน เพื่อปักธงชิงเก้าอี้ สส.ในกรุงเทพมหานคร ขณะเดียวกันวันนี้ มีการปาฐกฐาพิเศษจาก นายนิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย และ นายยงยุทธ ติยะไพรัช ที่ปรึกษาพรรคเพื่อชาติ ด้วย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง