คัดลอก URL แล้ว
พบโรคอุบัติใหม่ลึกลับใน “สาธารณรัฐบุรุนดี” ผู้เสียชีวิต เลือดกำเดาไหล 3 คน ยังไม่แน่ใจสาเหตุ

พบโรคอุบัติใหม่ลึกลับใน “สาธารณรัฐบุรุนดี” ผู้เสียชีวิต เลือดกำเดาไหล 3 คน ยังไม่แน่ใจสาเหตุ

KEY :

สถานการณ์การเกิดไวรัสมาร์บวร์กยังระบาดไม่หยุด แต่ล่าสุดมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อในแทนซาเนีย 8 ราย เสียชีวิตแล้ว 5 ราย

โรคติดเชื้อไข้เลือดออกลึกลับ อาจมีสาเหตุมาจากไวรัสมาร์บวร์ก

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วแอฟริกากลาง ได้มีการเตรียมความพร้อมสูงสุด เนื่องจากมีรายงานพบผู้เสียชีวิตหลายรายที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไข้เลือดออกลึกลับใน “สาธารณรัฐบุรุนดี” โดยก่อนหน้านี้พบการระบาดของไวรัสมาร์บวร์กในอิเควทอเรียลกินีและแทนซาเนีย เนื่องจากบุรุนดีมีพรมแดนติดกับแทนซาเนีย มีการยืนยันการระบาดของไวรัสมาร์บวร์กไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทำให้ผู้เชี่ยวชาญคาดเดากันว่าโรคติดเชื้อไข้เลือดออกลึกลับในบุรุนดีอาจมีสาเหตุมาจากการระบาดของไวรัสมาร์บวร์ก แต่ทางการของบุรุนดีออกมายืนยันว่าผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบทั้งไวรัสมาร์บวร์กและอีโบลาในสารคัดหลั่งจากผู้เสียชีวิต

ประเทศบุรุนดีซึ่งอยู่ทางด้านแอฟริกาตะวันตกได้พบการระบาดของ “โรคติดเชื้อลึกลับที่ทำให้มีผู้ติดเชื้อเสียชีวิตแล้ว 3 รายภายในเวลาเพียง 24 ชั่วโมง และมาจากชุมชนเดียวกัน ซึ่งตั้งแต่ปรากฏอาการและเสียชีวิตรวดเร็วกว่าไวรัสอีโบลาและมาร์บวร์กที่ผู้ติดเชื้ออาจเสียชีวิตได้ในช่วง 2 วัน-3 สัปดาห์

อาการผู้ป่วย

โดยผู้ป่วยติดเชื้อโรคลึกลับจะมีอาการไข้นำ ตามมาด้วยการปวดศีรษะ, เวียนศีรษะ, อาเจียน อุจจาระเป็นเลือด และ มีเลือดกำเดาไหล (nosebleed disease) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบุรุนดีและองค์การอนามัยโลกพยายามเข้าควบคุมโรคที่คาดว่าเกิดจากไวรัสในพื้นที่จังหวัด Baziro โดยยังไม่สามารถระบุชนิดของไวรัสหรือจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุได้ มีการกักตัวผู้ที่ได้อยู่ใกล้ชิดสัมผัสกับผู้เสียชีวิตแล้วหลายสิบคน

รัฐบาลและสาธารณสุขบุรุนดีขอความร่วมมือจากประชาชน

แนะนำให้ป้องกันตนเองด้วยการล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อยครั้งและหลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อสัตว์ป่า หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งจากผู้ติดเชื้อหรือผู้เสียชีวิตจากโรคลึกลับ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค

ในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว แพทย์ถูกส่งไปยังบุรุนดีเพื่อสอบสวนโรค “เลือดกำเดาไหล” ลึกลับทางตอนใต้ของแทนซาเนีย ซึ่งคร่าชีวิตคนสามคน และต่อมาเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 พบผู้ติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก 8 รายใน “แทนซาเนีย” และเสียชีวิต 5 ราย

ผลตรวจตัวอย่างไม่พบไวรัสอีโบลาและไวรัสมาร์บวร์ก

แม้อาการของโรคลึกลับในบุรุนดีจะคล้ายกับการติดเชื้อไวรัสอีโบลาและไวรัสมาร์บวร์กที่มีอันตรายสูง แต่กระทรวงสาธารณสุขของบุรุนดีได้แถลงยืนยันต่อมาว่าจากการตรวจวินิจฉัยตัวอย่างส่งตรวจจากผู้เสียชีวิตจากโรคลึกลับกลับไม่พบทั้งไวรัสอีโบลาและไวรัสมาร์บวร์ก ทางการจึงเร่งดำเนินตรวจสอบเชิงลึกว่าเป็นการติดเชื้อจากไวรัสหรือจุลชีพประเภทใดที่ทำให้เกิดไข้เลือดออกในครั้งนี้ เพื่อดำเนินการป้องกันและรักษาได้ตรงจุด และโรคลึกลับดังกล่าวความสุ่มเสี่ยงที่จะระบาดในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศหรือระดับโลกหรือไม่

ทางด้านของศูนย์จีโนมฯ รพ. รามาธิบดีเตรียมความพร้อมในการถอดรหัสพันธุกรรมไวรัสหรือจุลชีพที่อาจก่อโรคอุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำภายใน 24-48 ชั่วโมง


ข้อมูล :


WRITER

ข่าวที่เกี่ยวข้อง