คัดลอก URL แล้ว
สารวัตรบีเกิ้ลจมูกไว! ตรวจยึดลูกชิ้นหมูซุกซ่อนสัมภาระ

สารวัตรบีเกิ้ลจมูกไว! ตรวจยึดลูกชิ้นหมูซุกซ่อนสัมภาระ

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ชุดปฏิบัติการทีมสุนัขดมกลิ่น (ชุดที่ 2) (DLD-Quarantine and Inspection Canine unit) ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ ขาเข้าและขาออก บริเวณอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตรวจสอบเที่ยวบินต้นทางจากประเทศจีน ตรวจพบลูกชิ้นหมู จำนวน 12 แพค น้ำหนัก 8 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 1,600 บาท สำหรับการลักลอบนำซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรไทย ถือเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 จึงได้ดำเนินการยึดอายัดและเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อรออนุมัติทำลายตามระเบียบกรมปศุสัตว์ต่อไป

การลักลอบนำเข้าสัตว์ หรือชิ้นส่วนเนื้อสัตว์ เป็นเรื่องผิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 การนำเข้าสัตว์ ชิ้นส่วน หรือซากสัตว์ ต้องได้รับอนุญาต ต้องมีการตรวจโรคจากประเทศต้นทาง และประเทศต้นทางต้องไม่มีโรคระบาด หากมีการลักลอบนำเข้าสัตว์ ชิ้นส่วน หรือซากสัตว์ จะไม่มีการตรวจสอบความปลอดภัยหรือตรวจสอบโรคระบาดว่าปะปนมาด้วยหรือไม่ ที่ผ่านมา ประเทศไทยเกิดการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งไทยได้ดำเนินมาตรการจนสถานการณ์ของโรคเบาบางลง

กรมปศุสัตว์ มีมาตรการเข้มงวดในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาด เพื่อรักษามาตรฐานเศรษฐกิจด้านปศุสัตว์ โดยที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ตรวจพบการลักลอบนำเข้า ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนเอเชีย และมักจะลักลอบนำเข้าจำพวกเนื้อสัตว์ต่างๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น ลูกชิ้น แหนม ไส้กรอก หมูยอ กุนเชียง ฯลฯ เข้ามาในประเทศไทย เพื่อบริโภคและค้าขาย สิ่งเหล่านี้อาจปนเปื้อนเชื้อโรค และเป็นพาหะนำเชื้อโรคระบาดสัตว์หรือโรคอุบัติใหม่ เข้าสู่ประเทศไทยได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจด้านปศุสัตว์ ตลอดจนสุขภาพอนามัยของประชาชนในประเทศ

ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225-6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง