คัดลอก URL แล้ว
ไทม์ไลน์หลังยุบสภา ทำอะไรต่อก่อนถึงวันเลือกตั้ง

ไทม์ไลน์หลังยุบสภา ทำอะไรต่อก่อนถึงวันเลือกตั้ง

จากนั้นจะเปิดสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลา 5 วัน และเมื่อปิดรับสมัครแล้ว นับต่อไปอีกไม่เกิน 7 วัน กกต. จะต้องประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)  ซึ่งจะอยู่ระหว่างปลายเดือนมีนาคม – ต้นเดือนเมษายน 2566

ขั้นต่อมา กกต. ประกาศจำนวนหน่วยเลือกตั้ง สถานที่ลงคะแนน และรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ประชาชนทราบก่อนถึงวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน โดยวิธีการส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้านให้ตรวจสอบก่อนถึงวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20 วัน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องตรวจสอบรายชื่อ จำนวนคนในทะเบียนบ้านว่าถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องสามารถแจ้งเพิ่มหรือถอนชื่อ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน

ในช่วงเวลาเดียวกัน กกต. จะคัดเลือก และแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งให้เรียบร้อยก่อนถึงวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20 วัน และหากมีการเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งหรือสถานที่ลงคะแนนจะต้องแจ้งให้ประชาชนทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วันด้วย

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้งได้ กกต. จะประกาศวันเลือกตั้งล่วงหน้า ให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิได้

สำหรับคนที่ไม่ว่างไปใช้สิทธิเลือกตั้งสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เสียสิทธิอื่นๆ ทางการเมือง  กำหนดให้แจ้งเหตุได้ภายใน 7 วัน ก่อนหรือหลังวันเลือกตั้ง

#ข่าว #ข่าววันนี้ #เกาะติดเลือกตั้ง2566Mono29 #เลือกตั้ง2566 #เลือกตั้ง66 #พรรค


ข่าวที่เกี่ยวข้อง