คัดลอก URL แล้ว
ครม. เห็นชอบ! ช่วยลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม สิทธิ “บัตรคนจน” ปรับเพิ่มเป็น 100 บาท/คน – 3 เดือน

ครม. เห็นชอบ! ช่วยลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม สิทธิ “บัตรคนจน” ปรับเพิ่มเป็น 100 บาท/คน – 3 เดือน

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี วันนี้ 14 มีนาคม 2566 เห็นชอบโครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม สำหรับผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 20 บาท ต่อคน เป็นเวลา 3 เดือน ในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2566 สำหรับผู้ใช้สิทธิ 7.5 ล้านราย รวมเงิน 150 ล้านบาท

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) โครงการยกระดับ ความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ โดยปรับเพิ่มความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 จากเดิม 80 บาท ต่อ คน เป็นเวลา 3 เดือน เพิ่มอีก 20 บาท ต่อคน เป็นเวลา 3 เดือน รวมเป็น 100 บาท ต่อคน เป็นเวลา 3 เดือน ในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2566 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคา LPG ที่อยู่ในระดับสูงและลดภาระค่าครองชีพสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย โดยคาดว่าผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มใหม่จะเริ่มใช้สิทธิได้ใน วันที่ 1 เมษายน 2566 นี้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง