คัดลอก URL แล้ว
แพทย์เตือน! ผู้สูงอายุเสี่ยงโรคหัวใจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แพทย์เตือน! ผู้สูงอายุเสี่ยงโรคหัวใจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะ เป็นข้อมูลทีทีมแพทย์จากสถาบันหัวใจบำรุงราษฎร์ ใช้เป็นเครื่องมือรักษาผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ โดยทำวิจัยเรื่องนี้ด้วยการ จี้หัวใจผ่านสายสวนในผู้ป่วย ในผู้ป่วยที่มีอาการ ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว และศึกษาการจี้หัวใจด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง ร่วมกับเทคโนโลยี ตรวจจับหัวใจเต้นผิดจังหวะ โดยไม่ต้องมีการผ่าตัดหรือสอดเครื่องมือใด ๆ

“โรคหัวใจและหลอดเลือด” ถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนไทยและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มวัย ซึ่งในกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันจะมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าที่อื่น ประมาณ 4-6 เท่า

โดยสาเหตุเกิดจากหลอดเลือดไปเลี้ยงที่หัวใจตีบตัน ขาดความยืดหยุ่น เนื่องจากการสะสมของไขมัน โปรตีน ที่บริเวณผนังด้านในของหลอดเลือด สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ คือ อายุ เพศ ประวัติครอบครัว ระดับความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือด ระดับไขมันในเลือด ภาวะอ้วน

ซึ่งปีที่ผ่านมา ทีมแพทย์ทำการรักษาโดยการสวนเส้นเลือดหัวใจและการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและใส่ขดลวด รวมทั้งสิ้น 812 ราย ผู้ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อดูอาการเพียง 1 วันหลังการรักษา


ข่าวที่เกี่ยวข้อง