คัดลอก URL แล้ว
ปิดคอบร้าโกลด์ 2023 วันสุดท้ายฝึกกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง

ปิดคอบร้าโกลด์ 2023 วันสุดท้ายฝึกกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง

KEY :

วันนี้ (10 มี.ค.66) พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ พล.ต. สตีเฟน จี สมิธ (Stephen G. Smith) ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 เป็นประธานร่วมในพิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 2023 ณ สนามยิงปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งชมการสาธิตการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (CALFEX) โดยมีผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุดมิตรประเทศ และผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพ ร่วมในพิธีด้วย

ทั้งนี้ การฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงประกอบด้วย กำลังพล และยุทโธปกรณ์จากกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา กองทัพสิงคโปร์ กองทัพมาเลเซีย และกองทัพอินโดนีเซีย ยอดผู้เข้าร่วมการฝึก 609 นาย กิจกรรมการฝึกฯ ประกอบด้วย การโดดร่มแทรกซึมเบื้องสูง การซุ่มยิง การบินขัดขวางทางอากาศ การยิงเตรียม และการยิงสนับสนุนของปืนใหญ่ การเจาะช่องเปิดเส้นทางของทหารช่าง การเคลื่อนที่ประกอบการยิง การโจมตีทางอากาศ การสนับสนุนทางอากาศใกล้ชิด การยุทธ์เคลื่อนที่ทางอากาศ การส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ และการเข้ายึดที่หมาย

โดยมียุทโธปกรณ์สำคัญที่เข้าร่วมการฝึกฯ ประกอบด้วย รถเกราะล้อยาง BTR เครื่องบินขับไล่ F-16 จากกองทัพไทย และเครื่องบินขับไล่ F-16 จรวดหลายลำกล้อง HIMARS จากกองทัพสหรัฐอเมริกา

ปัจจุบัน การฝึกคอบร้าโกลด์ ถือเป็นการฝึกทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกองทัพไทย และกองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี การฝึกคอบร้าโกลด์ที่ผ่านมา นับว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูง ในการพัฒนาขีดความสามารถกำลังพลของประเทศที่เข้าร่วมการฝึกฯ และเป็นศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ หลักนิยม และเทคโนโลยีทางทหาร

รวมทั้งเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับกำลังพลของกองทัพไทยและกองทัพมิตรประเทศในปฏิบัติการร่วม/ผสม สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการที่จะเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เพื่อรักษาเสถียรภาพ และผลประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาคโดยรวม นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตาของกำลังพลมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกอีกด้วย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง