คัดลอก URL แล้ว
การบินไทย สั่งพักงาน-ตัดเงิน พนง.ไม่เก็บถาดอาหาร

การบินไทย สั่งพักงาน-ตัดเงิน พนง.ไม่เก็บถาดอาหาร

การบินไทย เผยผลสอบกรณี #พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ไม่เก็บถาดอาหาร ขณะเครื่องบินทำการบินลงจอด พบเป็นความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ สั่งตัดเงินเดือน-พักงาน 1 เดือน และส่งอบรมใหม่

โดยล่าสุด บริษัท #การบินไทย แจ้งผลการสอบสวนกรณีพนักงานต้อน รับบนเครื่องบินไม่เก็บถาดอาหาร ขณะเครื่องบินกำลังทำการบินลงจอด ในเที่ยวบินเส้นทาง สิงคโปร์-กรุงเทพฯ พบว่าเป็นความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานต้อนรับฯ ตามขั้นตอนปฏิบัติ

บริษัทฯ จึงลงโทษตามระเบียบ โดยการตัดเงินเดือน และให้พักการปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องบินเป็นระยะเวลา 1 เดือน

นอกจากนี้ ได้ลงโทษผู้จัดการเที่ยวบิน และพนักงานต้อนรับฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยการออกเอกสารตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งบุคลากรที่บกพร่องในหน้าที่ทั้งหมด จะต้องเข้ารับการอบรมมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มข้นทันที ก่อนที่บริษัทฯ จะพิจารณาให้ไปปฏิบัติหน้าที่อีกครั้ง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง