คัดลอก URL แล้ว
รฟท. ชี้แจงกรณี ส.ส.พรรคประชาชาติ อภิปรายพาดพิง

รฟท. ชี้แจงกรณี ส.ส.พรรคประชาชาติ อภิปรายพาดพิง

KEY :

จากกรณีพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชาติ ได้อภิปราย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 พาดพิงถึง การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กระทรวงคมนาคม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับที่ดินบ้านโพธิ์มูล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และที่ดินเขากระโดง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โดยมีใจความว่า รฟท. ได้มีการลงบันทึกในทะเบียนสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของ รฟท. ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ระบุเกี่ยวกับ ที่ดินบ้านโพธิ์มูล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไว้อย่างครบถ้วน ทั้งที่มีกรณีพิพาทอยู่กับชาวบ้านเช่นเดียวกันกับที่ดินบริเวณเขากระโดง แต่ไม่มีการลงบันทึกที่ดินบริเวณเขากระโดง ในทะเบียนสินทรัพย์ตามมาตรฐาน การบัญชี ฉบับที่ 16

ทาง รฟท. ได้ชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้ ​​ที่ดินบ้านโพธิ์มูล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รฟท. ได้ดำเนินการนำลงบันทึกในทะเบียนสินทรัพย์ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 รายงานรายละเอียดและมูลค่าสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้

หลังจากนั้น ได้มีประชาชนออกโฉนด ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อปี พ.ศ. 2537 ซึ่งเป็นการออกเอกสารสิทธิทับซ้อนกับที่ดินของ รฟท. ภายหลังจากที่ รฟท. ได้ลงรายงานรายละเอียดและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของ รฟท. ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2494 แล้วซึ่งปัจจุบัน ศาลจังหวัดอุบลราชธานีได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ให้เพิกถอนโฉนด และให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างพร้อมทั้งขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากที่ดินของ รฟท. แล้ว ​สำหรับที่ดินบริเวณเขากระโดง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีปัญหาการโต้แย้งกรรมสิทธิ์นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการพิสูจน์สิทธิที่ศาลปกครองกลาง จึงยังไม่สามารถลงบันทึกในทะเบียนสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 ได้

ดังนั้น ที่ดินบ้านโพธิ์มูล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชาติ นำมากล่าวอ้างนั้น ศาลจังหวัดอุบลราชธานีได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนโฉนด และให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง พร้อมทั้งขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากที่ดินของ รฟท. แล้ว จึงไม่ได้มีลักษณะ หรือกรณีเช่นเดียวกับที่ดินบริเวณเขากระโดง ที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิสูจน์สิทธิที่ศาลปกครองกลาง ทั้งนี้ เมื่อกระบวนการพิสูจน์สิทธิเสร็จสิ้น จึงจะสามารถดำเนินการจัดทำบันทึกรายการทรัพย์สิน ตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 16 ต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง