คัดลอก URL แล้ว
นายกฯ เร่งติดตามปัญหาต่างชาติเลี่ยงทำธุรกิจในไทยโดยไม่ขออนุญาต

นายกฯ เร่งติดตามปัญหาต่างชาติเลี่ยงทำธุรกิจในไทยโดยไม่ขออนุญาต

KEY :

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามประเด็นการแก้ไขปัญหาชาวต่างชาติหลบเลี่ยงทำธุรกิจโดยไม่ขออนุญาต และใช้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทน (นอมินี) โดยกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ดำเนินการตรวจสอบการจดทะเบียนของแต่ละบริษัท ห้างร้าน อย่างเข้มงวด ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่างจากธุรกิจสีเทาที่เข้ามาฉวยโอกาสทำธุรกิจของคนไทย

ล่าสุด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบในย่านเยาวราช สัมพันธวงศ์ รัชดา ห้วยขวาง จำนวนรวมประมาณ 200 บริษัท โดยตรวจสอบข้อมูลการขอจดทะเบียน รวมทั้งสังเกตพฤติกรรมของผู้ยื่นจดทะเบียนด้วยว่ามีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องกับเงินทุนที่ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่หรือไม่

นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำการตรวจสอบในทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด ไม่จำกัดเฉพาะเพียงจังหวัดใหญ่ หรือเมืองท่องเที่ยวเท่านั้น และเน้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ทั้งภัตตาคาร ร้านอาหาร ที่พัก/โรงแรม รถเช่า ร้านขายของที่ระลึก ธุรกิจนวด สปา เป็นต้น โดยขั้นตอนการตรวจสอบ จะดูลักษณะว่าประกอบธุรกิจอะไร ซึ่งหากเป็นธุรกิจที่อยู่ในบัญชีแนบท้ายตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ที่เป็นธุรกิจต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวอยู่แล้ว จะไม่สามารถทำธุรกิจได้ ซึ่งได้แก่

ส่วนบัญชีแนบท้ายอื่น ๆ ซึ่งเป็นบัญชีที่จะต้องขออนุญาตก่อน หากตรวจสอบพบว่าไม่มีการขออนุญาต จะถือว่าผิดกฎหมาย รวมถึงการดูสัดส่วนการถือหุ้น การมีอำนาจบริหารจัดการ งบการเงิน ทั้งนี้ ระหว่างการตรวจสอบ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะให้เวลาบริษัทต่าง ๆ ส่งข้อมูลมาให้ชี้แจงภายใน 15 วัน ซึ่งหากพบว่าเข้าข่ายนอมินี จะนำส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกต่อไป

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยเน้นการลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียด รอบคอบ และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่างให้ชาวต่างชาติเข้ามาฉวยโอกาสทำธุรกิจของคนไทย โดยเฉพาะช่วงของการเปิดประเทศ ซึ่งมีจำนวนนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติเข้ามาในไทยจำนวนมาก จึงต้องคำนึงถึงการดูแลภาคธุรกิจในประเทศด้วย ควบคู่กับการให้ความรู้ทางกฎหมายเพื่อให้แต่ละธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง