คัดลอก URL แล้ว
ศรีสุวรรณ ร้องสอบจริยธรรม รอง ปธ.สภาฯ ตั้ง อดีตนักโทษมาเป็น ผช.เลขา

ศรีสุวรรณ ร้องสอบจริยธรรม รอง ปธ.สภาฯ ตั้ง อดีตนักโทษมาเป็น ผช.เลขา

KEY :

วันนี้ (6 ก.พ. 66) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้มา ยื่นคำร้องถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้วินิจฉัยและมีคำสั่งลงโทษกรณีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ คนที่สอง แต่งตั้งบุคคลใกล้ชิดซึ่งเคยถูกจำคุกในเรือนจำ ฐานความผิดปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธปืน ให้มาเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ถึง 2 ครั้ง เข้าข่ายผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่

นายศรีสุวรรณ ระบุว่า เมื่อตรวจสอบประวัติในเชิงลึกพบว่าบุคคลดังกล่าวมีประวัติเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดอาญาอยู่หลายครั้ง มีการเปลี่ยนชื่อ สกุล เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบมาแล้วอย่างน้อย 3 ครั้ง ล่าสุด มีการเปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 59 ก่อนจะถูกแต่งตั้งให้มาเป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภาฯคนที่สอง เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 62 และขอลาออกไปเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 63

ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาเป็นผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภาฯ คนที่สอง อีกครั้ง เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2564 และขอลาออกไปเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2565 รวมระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งดังกล่าว 2 ปี 3 เดือน 3 วัน โดยได้รับเงินเดือน 39,710 บาท และได้รับเงินประจำตำแหน่ง 3,780 บาทรวม 43,490 บาท/เดือน ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งไปแล้ว รวมทั้งหมดกว่า 1,174,230 บาท

ซึ่งเงินดังกล่าวเป็นเงินงบประมาณจากภาษีของประชาชนคนทั้งประเทศ ทั้งที่พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ.2554 มาตรา 92 วรรคสาม ประกอบมาตรา 37 วรรคหนึ่ง ข. (7) ระบุไว้ชัดเจนว่าข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ต้องไม่เป็นข้าราชการที่มีลักษณะต้องห้าม คือเคยได้รับโทษจำคุกถึงคำพิพากษาให้ถึงที่สุดให้จำคุก

นายศรีสุวรรณ กล่าวต่อว่า การที่รองประธานสภาฯคนที่สอง ขอให้แต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมาดำรงตำแหน่งมาเป็นข้าราชการฝ่ายการเมือง รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง จึงอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรม และมาตรฐานทางจริธรรมอย่างร้ายแรง


ภาพ – กฤติกร จิตติอร่ามกูล


ข่าวที่เกี่ยวข้อง