คัดลอก URL แล้ว
เร่งเคลื่อนย้ายเรือจมลงบริเวณทะเลอ่าวพัทยา ลดการเกิดอุบัติเหตุการสัญจรทางน้ำ

เร่งเคลื่อนย้ายเรือจมลงบริเวณทะเลอ่าวพัทยา ลดการเกิดอุบัติเหตุการสัญจรทางน้ำ

KEY :

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านปลอดภัย) สั่งการให้สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา ออกคำสั่งให้เคลื่อนย้ายเรือโดยเร็ว พร้อมเร่งแจ้งชาวเรือในพื้นที่ให้ระมัดระวังบริเวณดังกล่าว และติดตั้งทุ่นเครื่องหมายให้สามารถมองเห็นในเวลากลางวันและไฟสัญญาณให้สามารถมองเห็นในเวลากลางคืน เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ

สืบเนื่องจากวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลาประมาณ 16.00 น. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา ได้รับแจ้งเหตุ เรือชื่อ ไทยแลนด์ เอ็กโพลเลอร์ หมายเลขทะเบียนเรือ 596703154 ประเภท เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ บรรทุกคนโดยสาร ขนาด 105.00 ตันกรอส และเรืออยู่ในสถานะงดใช้ ได้จมลงสู่ทะเลอ่าวพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ห่างฝั่งประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งขณะจอดทอดสมอรอนำเรือเข้าอู่เพื่อซ่อมทำ เรือได้ผจญคลื่นขนาดใหญ่ ความสูงคลื่นประมาณ 2 เมตร ทำให้น้ำทะเลพัดเข้าทางท้ายเรือกราบซ้าย ส่งผลให้เรือเอียงและส่วนกราบซ้ายของเรือจมลงสู่ทะเลในลักษณะนั่งแท่น จากกรณีอุบัติเหตุนี้ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ไม่มีคราบน้ำมันรั่วไหลออกจากเรือลงสู่ทะเล

ในการนี้ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา ได้ดำเนินการจัดส่งเรือตรวจการณ์ เจ้าท่า 285 เข้าช่วยเหลือและอำนวยการในพื้นที่เกิดเหตุ แต่เนื่องจากสภาพคลื่นลมในทะเลค่อนข้างรุนแรง จึงทำให้ไม่สามารถขึ้นไปช่วยคนประจำเรือดำเนินการปั๊มน้ำออกจากเรือได้ และได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่บนเรือประสบเหตุ ลงจากเรือเพื่อความปลอดภัย พร้อมออกคำสั่งให้เจ้าของ ผู้ครอบครองเรือ กู้เรือ ติดตั้งทุ่นเครื่องหมายบริเวณตำแหน่งที่เรือประสบเหตุและห้ามใช้เรือ

รวมถึงออกประกาศแจ้งเตือนให้ระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณพื้นที่ดังกล่าว พร้อมเชิญเจ้าของ ผู้ครอบครองเรือ มาพบเจ้าหน้าที่เพื่อให้ข้อมูล รวมทั้งนำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาแสดง ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นความไม่ปลอดภัยทางน้ำ โทร 1199 สายด่วนกรมเจ้าท่า ตลอด 24 ชั่วโมง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง