คัดลอก URL แล้ว
เปิดผลโพล พบคนมอง “บิ๊กป้อม”พี่ใหญ่การเมือง เชื่อมประสานประนีประนอม ชี้ไม่ต้องการให้แก้ รธน.สืบทอดอำนาจเกิน 8 ปี หวั่นปฏิวัติรัฐประหาร

เปิดผลโพล พบคนมอง “บิ๊กป้อม”พี่ใหญ่การเมือง เชื่อมประสานประนีประนอม ชี้ไม่ต้องการให้แก้ รธน.สืบทอดอำนาจเกิน 8 ปี หวั่นปฏิวัติรัฐประหาร

เมื่อวันที่ 22 ม.ค.ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา หัวหน้าโครงการวิจัย สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง “มุมมองประชาชนต่อพลเอกประวิตร”กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,131 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 18 – 21 มกราคม 2566 โดยเมื่อถามถึง พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ พบมุมมองของประชาชนว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 68.4 ระบุเป็นพี่ใหญ่การเมือง ที่สามารถเชื่อมประสานเหนือความขัดแย้ง รองลงมาคือ ร้อยละ 60.2 ระบุ เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของรัฐบาล ที่เป็นวาระตัวแดงของชาติ เช่น การแก้ปัญหาค้ามนุษย์ ประมงผิดกฎหมาย การบินพลเรือน การจัดระเบียบสังคม และยาเสพติด เป็นต้น ร้อยละ 60.1 ระบุ เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสงบมั่นคงของประเทศ ซึ่งต่างชาติและอาเซียนให้การยอมรับ ร้อยละ 59.9 ระบุ ผลงานที่ประทับใจต่อเนื่อง คือไม่ทิ้งคนจนจริง ๆ ทั้งแก้หนี้นอกระบบ ที่ดินทำกิน แก้ปัญหาน้ำและภัยแล้ง ร้อยละ 57.0 ระบุ เป็นเหมือนโล่กำบัง ปกป้องผู้อื่นมาตลอด ร้อยละ 56.5 ระบุ เป็นพี่ใหญ่การเมือง สามารถประนีประนอมกับทุกฝ่ายได้ ร้อยละ 55.5 ระบุ มีผลงานประจักษ์แก่คนรากหญ้ามากที่สุด และร้อยละ 53.9 ระบุ เป็นแรงบันดาลใจขับเคลื่อนปัญหาปากท้องรากหญ้าให้ทุกคนได้อยู่ดี กินดี โดยเฉพาะพืชผลเกษตรตกต่ำ เช่น ข้าว ยางพาราและปาล์มน้ำมัน

ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึงภาพจำ ภาพหลอนการเมืองที่ไม่อยากเห็น พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 75.9 ระบุภาพหลอน คือ การแก้กฎหมายให้คนคนเดียว และเกิดปัญหาการเมือง ความไม่สงบในประเทศอีก ร้อยละ 69.4 ระบุ ไม่ต้องการให้แก้รัฐธรรมนูญเปิดทางให้สืบทอดอำนาจเกิน 8 ปีเกินเงื่อนไข สุดท้ายประเทศไม่พ้นวงจรอุบาทว์ ปฏิวัติรัฐประหาร ร้อยละ 67.6 ระบุ สืบทอดเสพอำนาจ ไม่รู้จบ ร้อยละ 66.6 ระบุ สืบทอดอำนาจแบบสายเลือด ทั้งที่ไม่มีผลงาน มาทั้งตระกูล และส่วนใหญ่เกือบร้อยละร้อย คือร้อยละ 97.5 ระบุ ต้องการให้คนทำผิดกฎหมาย ที่หลบอยู่ต่างประเทศ เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม มากกว่าการโจมตีกันเองลิดรอนประเทศ

หัวหน้าโครงการ ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่า มุมมองของประชาชนต่อพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ มีหลายประเด็นสะท้อนตัวตนของพลเอกประวิตรฯ ในทางการเมืองได้ดี ได้แก่ เป็นพี่ใหญ่การเมืองที่สามารถเชื่อมประสานทุกฝ่าย เหนือความขัดแย้ง เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จปัญหาวาระแห่งชาติที่สำคัญที่ผ่านมา  โดยเฉพาะปัญหาความมั่นคงที่ ต่างชาติและอาเซียนยอมรับ มีผลงานที่ประทับใจไม่ทิ้งคนจน คนรากหญ้า ที่ทำมาต่อเนื่อง  ทั้งที่ทำกิน แก้หนี้นอกระบบ แก้ภัยแล้ง ที่สำคัญเป็นโล่กำบัง ปกป้องผู้อื่นมาตลอด เป็นพี่ใหญ่การเมืองประนีประนอมกับทุกฝ่ายได้ มีผลงานประจักษ์แก่คนรากหญ้าเยอะที่สุด และเป็นพี่ใหญ่ให้ทุกคนได้อยู่ดี กินดี

“อย่างไรก็ตาม ภาพหลอนที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกในประเทศ คือ การแก้กฎหมายให้คนคนเดียว และเกิดปัญหาการเมือง ความไม่สงบในประเทศอีก ไม่ต้องการให้แก้รัฐธรรมนูญเปิดทางให้สืบทอดอำนาจเกิน 8 ปีเกินเงื่อนไข สุดท้ายประเทศไม่พ้นวงจรอุบาทว์ ปฏิวัติรัฐประหาร การสืบทอดเสพอำนาจไม่รู้จบ รวมทั้งการสืบทอดอำนาจแบบสายเลือดมาทั้งตระกูล และที่สำคัญ ต้องการให้ คนทำผิดหลบหนีต่างแดนหยุดโจมตีประเทศ กลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม” ผศ.ดร.นพดล กล่าว.