คัดลอก URL แล้ว
“พรรคแรงงานสร้างชาติ” ดันแก้ก.ม.กองทุนทดแทน ให้ความเป็นธรรมนายจ้างหลังต้องควักเนื้อจ่ายค่ารักษาทำงานส่วนเกิน

“พรรคแรงงานสร้างชาติ” ดันแก้ก.ม.กองทุนทดแทน ให้ความเป็นธรรมนายจ้างหลังต้องควักเนื้อจ่ายค่ารักษาทำงานส่วนเกิน

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.นายมนัส โกศล หัวหน้าพรรคแรงงานสร้างชาติ (NLP) เปิดเผยว่า พรรคแรงงานสร้างชาติได้รับการร้องเรียนจากนายจ้างว่า อยากให้รัฐบาลมีการแก้ไขกฎหมายกองทุนเงินทดแทน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่นายจ้างผู้ประกอบการ ตามที่กฎหมายกำหนดให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนสำหรับลูกจ้างได้ใช้สิทธิกรณีเจ็บป่วยจากการทำงาน โดยเก็บเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน2% ตามระดับความเสี่ยงของประเภทกิจการของนายจ้าง ซึ่งเป็นการเก็บจากนายจ้าง(ฝ่ายเดียว)จำนวน 400,000 แห่ง โดยปัจจุบันกองทุนเงินทดแทนมีเงินสะสม 70,000 ล้านบาท

“แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ กฎหมายกำหนดให้การรักษาเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน กรณีค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาทไม่เพียงพอ ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่กิน 100,000 บาท และกรณีค่ารักษาพยาบาลทุกกรณีไม่เพียงพอให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นรวมกันไม่เกิน 1 ล้านบาท ซึ่งตรงนี้นายจ้างจำนวนมาก มองว่าไม่เป็นธรรมเพราะนายจ้างได้ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนไปแล้ว กรณีค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินก็ควรให้กองทุนรับผิดชอบทั้งหมด”นายมนัส กล่าวและว่า พรรคแรงงานสร้างชาติจะผลักดันให้เรื่องนี้มีการแก้ไขกฎหมายต่อไป โดยวันที่ 13 ม.ค.พรรคแรงงานสร้างชาติจะมีการประชุมเสวนาเรื่องกองทุนทดแทนร่วมกับนายจ้าง SME ที่จังหวัดสมุทรปราการด้วย