คัดลอก URL แล้ว
อย.สหรัฐฯ อนุญาตจำหน่าย “ยาทำแท้ง” ในร้านขายยาทั่วไป

อย.สหรัฐฯ อนุญาตจำหน่าย “ยาทำแท้ง” ในร้านขายยาทั่วไป

KEY :

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (เอฟดีเอ) ของสหรัฐฯ เตรียมจะยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ยาไมเฟพริสโตน ซึ่งเป็นยาทำแท้งชนิดหนึ่ง โดยจะสามารถสั่งซื้อได้ตามรับขายยาทั่วไป ที่มีใบรับรอง หรืออยู่ภายใต้การดูแลของเภสัชกรได้

โดยก่อนหน้านี้ ยาทำแท้งอย่างยาไมเฟพริสโตน นั้นแม้ว่าจะได้รับอนุญาตให้มีการจำหน่ายได้ แต่ได้มีการควบคุมอย่างเข้มงวด โดยจะต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ และกรอกรายละเอียดแสดงความยินยอมในการใช้ยาทำแท้ง ก่อนที่จะนำใบสั่งยาดังกล่าว ไปสั่งซื้อกับร้านขายยาทางไปรษณีย์ หรือคลินิกที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายยาทำแท้งได้

ซึ่งก่อนหน้าการระบาดของโควิด-19 นั้น มาตรการการสั่งซื้อยาทำแท้งนี้ ส่วนใหญ่ผู้ที่ต้องการจะทำแท้งนั้น จะต้องติดต่อกับคลินิกเพื่อพบแพทย์ด้วยตนเองเป็นหลัก เพื่อดำเนินการเรื่องเอกสารต่าง ๆ จนในช่วงการระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้มีการผ่อนคลายมาตรการเหล่านี้ และอนุญาติให้มีการใช้บริการปรึกษาแพทย์ทางไกล และสั่งซื้อยาผ่านทางไปรษณีย์ได้

ซึ่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐได้มีการแก้ไขระเบียบดังกล่าว โดยอนุญาตให้ร้านขายยาสามารถจำหน่ายยาไมเฟพริสโตน ซึ่งเป็นหนึ่งในยาทำแท้งที่ใช้อยู่ในประเทศสหรัฐฯ

ร้านขายยาทั่วไปจำหน่ายได้ แต่ไม่ใช่ทุกร้าน

สำหรับมาตรการใหม่ที่จะเกิดขึ้นนั้น ร้านขายยาทั่วไปที่ต้องการจำหน่ายยาทำแท้ง ไมเฟพริสโตน นั้นจะต้องส่งแบบฟอร์มเพื่อขอจัดจำหน่ายยาดังกล่าว ตามข้อกำหนดของทางผู้ผลิต

ร้านขายยาที่สนใจจำหน่ายยาทำแท้ง จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่ได้ใบรับรองด้านการแพทย์ ซึ่งอาจจะเป็นหมอ หรือพยาบาล ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในแต่ละรัฐ สำหรับให้คำแนะนำ รวมถึงดูแลผู้ที่จะใช้ยา หากเกิดกรณีฉุกเฉินด้วย และผู้ที่จะทำแท้งก็จะต้องมีการลงชื่อในเอกสารยินยอม

ซึ่งร้านขายยารายใหญ่ของสหรัฐฯ หลายแห่งแสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ แต่ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาความพร้อมและแนวทางต่าง ๆ เพิ่มเติมอีกระยะหนึ่ง

สาเหตุของการเปิดกว้างในครั้งนี้

สำหรับสหรัฐฯ นั้นมีข้อกฎหมายที่อนุญาตให้ผู้หญิงสามารถทำแท้งได้อย่างถูกกฏหมายในหลายรัฐฯ และปัจจุบันกว่าครึ่งของการทำแท้งของหญิงตั้งครรภ์เหล่านี้ เลือกที่จะใช้ยาทำแท้งมากกว่าการเข้ารับบริการที่คลินิกหรือโรงพยาบาล

อย่างไรก็ตาม ยาทำแท้งเหล่านี้ กำหนดให้สามารถใช้ได้ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ แต่ไม่เกินอายุครรภ์ 10 สัปดาห์ โดยนับจากวันที่มีประจำเดือนครั้งสุดท้าย และต้องไม่มีภาวะเสี่ยงอื่น ๆ เช่น เป็นการตั้งครรภ์นอกมดลูก, เป็นโรคเกี่ยวกับไต, เป็นโรคเลือด ฯลฯ

สำหรับในสหรัฐฯ นั้นมีจำนวน 29 รัฐฯ ที่เปิดกว้างให้มีการทำแท้งด้วยการกินยา ในขณะที่อีก 18 รัฐฯ กำหนดให้ผู้ที่ตั้งครรภ์และต้องการยุติการตั้งครรภ์ต้องเดินทางมาพบแพทย์ เพื่อรับยาเท่านั้น

ทำให้ในขณะนี้ สำหรับรัฐยังคงให้การทำแท้งจะเป็นเรื่องผิดกฎหมาย หรือ จะต้องดูแลโดยแพทย์นั้น ก็จะยังคงใช้ข้อกำหนดเดิมต่อไป ซึ่งการประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐ จึงเป็นเพียงข้อรับรองในการใช้ยาเท่านั้น

ซึ่งหลายฝ่ายก็ยังคงมองว่า ถือเป็นการเปิดกว้างมากขึ้น แม้ว่าจะยังคงมีความเหลื่อมล้ำกันในบางรัฐ ที่ยังมีข้อกำหนดด้านกฎหมายอยู่ แต่การเปิดทางให้มีการสั่งซื้อได้ทางร้านขายยาทั่วไปนั้น จะช่วยให้มีการเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนั่นเอง


ข้อมูล :


ข่าวที่เกี่ยวข้อง