คัดลอก URL แล้ว
กทม.ชี้แจง การจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการดนตรีในสวน

กทม.ชี้แจง การจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการดนตรีในสวน

KEY :

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการใช้งบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมดนตรีในสวนของกทม. ว่า โครงการดนตรีในสวนกรุงเทพมหานคร ใช้งบประมาณ 8.9 ล้านบาท เป็นงบประมาณสำหรับทั้งปี มีการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง ซึ่งกิจกรรมที่จัดเป็นการแสดงของวงดนตรีเล็ก ๆ ลักษณะของการเปิดหมวก และมีศิลปินจากค่ายเพลง ที่ให้ความอนุเคราะห์เข้าร่วมการแสดง

สำหรับเหตุผลที่ต้องมีการจ้างศิลปินมาร่วมการแสดงดนตรี เพราะวงดนตรีขนาดเล็ก วงเยาวชน อาจจะไม่มีชื่อเสียงหรือผู้ติดตามเพียงพอ การที่มีศิลปินเข้าร่วมการแสดงจะเป็นแรงดึงดูดให้ผู้ชมเข้ามาร่วมชมการแสดงดนตรีและได้ชมการแสดงดนตรีของเยาวชนและประชาชนด้วย

“ต่อไปเราจะมีกิจกรรมเปิดหมวกเพิ่มเติมบริเวณพื้นที่ MRT ของเขตปทุมวัน 5 จุด ซึ่งในอนาคตเราอาจมีนักดนตรีที่มาจากกิจกรรมเปิดหมวกก็ได้”

รองผู้ว่าฯ ศานนท์ กล่าว


WRITER

ข่าวที่เกี่ยวข้อง