คัดลอก URL แล้ว
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แจงผู้โดยสารลงเครื่องช้า 2 ชั่วโมงเพราะ คนขับรถ Shuttle Bus ไทยสมายล์ ไม่เพียงพอ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แจงผู้โดยสารลงเครื่องช้า 2 ชั่วโมงเพราะ คนขับรถ Shuttle Bus ไทยสมายล์ ไม่เพียงพอ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เผยแพร่หนังสือชี้แจงสาเหตุผู้โดยสารลงเครื่องช้า 2 ชั่วโมงเมื่อวานนี้ เหตุเพราะ คนขับรถ Shuttle Bus ไทยสมายล์ 2 เที่ยวบิน ไม่เพียงพอ

เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2566 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงกรณีรถ Shuttle Bus ไปรับผู้โดยสารลงจากเครื่องล่าช้า เหตุจากผู้ประกอบการภาคพื้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขาดความพร้อมด้านแรงงานและการจัดหารถ Shuttle Bus ให้เพียงพอต่อการให้บริการ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) แจ้งว่า ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้โดยสารของสายการบินไทยสมายล์ เนื่องจากเมื่อวันที่ 2 ม.ค. 2566 ผู้โดยสารใช้เวลาอยู่บนเครื่องบินเป็นเวลา 2 ชั่วโมง เพื่อรอรถ Shuttle Bus มารับผู้โดยสารจากเครื่องบินไปส่งยังอาคารผู้โดยสาร

โดย ทสภ. ได้ตรวจสอบพบว่า กรณีดังกล่าวเป็นเที่ยวบินของสายการบินไทยสมายล์ทั้ง 2 เที่ยวบิน คือเที่ยวบิน WE137 เดินทางมาจากเชียงราย ถึง ทสภ. เวลา 22.25 น. และเที่ยวบิน WE047 เดินทางมาจากขอนแก่น ถึง ทสภ. เวลา 22.40 น. เข้าจอดที่หลุมจอดระยะไกลทั้ง 2 เที่ยวบิน

สายการบินจัดรถ Shuttle Bus รับผู้โดยสารจากเครื่องบินมายังอาคารผู้โดยสารล่าช้า โดยสาเหตุเกิดจากผู้ให้บริการภาคพื้นแก่สายการบินไทยสมายล์ คือ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขาดแคลนแรงงานขับรถ Shuttle Bus รับ-ส่งผู้โดยสารเป็นจำนวนมาก และจำนวนรถ Shuttle Bus มีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ

อย่างไรก็ตาม บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดหารถตู้มาเสริมการให้บริการ จึงทำให้ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานในการรับผู้โดยสารจากเครื่องบินไปส่งยังอาคารผู้โดยสาร ทั้งนี้ ทสภ.ได้กำชับให้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้จัดหาบุคลากรและยานพาหนะให้เพียงพอแก่การให้บริการผู้โดยสาร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต


ข่าวที่เกี่ยวข้อง