คัดลอก URL แล้ว
บ่อน้ำมันจีนสร้าง ‘ฐานพลังงานแสงอาทิตย์’ จ่ายไฟฟ้า 5 แสนครัวเรือน

บ่อน้ำมันจีนสร้าง ‘ฐานพลังงานแสงอาทิตย์’ จ่ายไฟฟ้า 5 แสนครัวเรือน

KEY :

เมื่อไม่นานนี้ บ่อน้ำมันทาริม สังกัดปีโตรไชน่า (PetroChina) ผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซชั้นนำของจีน เปิดเผยว่าการก่อสร้างโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 200 เมกะวัตต์ ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ได้เสร็จสิ้นแล้ว

รายงานระบุว่าฐานพลังงานแสงอาทิตย์แห่งใหม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้า 400 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี โดยความสำเร็จนี้ถือเป็นหมุดหมายเริ่มต้นของความพยายามก่อสร้างฐานพลังงานระยะใหม่ ณ บ่อน้ำมันทาริม

ฐานพลังงานนี้แบ่งเป็นโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 100 เมกะวัตต์ ในอำเภออวี้หลี และขนาด 100 เมกะวัตต์ ในอำเภอเฉี่ยโม่ ทั้งหมดครอบคลุมพื้นที่ 7,176 หมู่ (ราว 2,990ไร่)

การผลิตพลังงานรายปีของฐานพลังงานนี้สามารถตอบสนองความต้องการไฟฟ้าตลอดทั้งปีของประชาชนเกือบ 500,000 ครัวเรือน รวมถึงช่วยประหยัดการใช้ถ่านหินมาตรฐาน 124,000 ตัน และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 269,000 ตันต่อปี

ปัจจุบันบ่อน้ำมันทาริมวางแผนใช้ที่ดินท้องถิ่น แหล่งทรัพยากรลมและแสงอาทิตย์อย่างคุ้มค่า พร้อมกับวางแผนดำเนินโครงการพลังงานสะอาดในซินเจียงเพิ่มเติมในอนาคต


ที่มา – Xinhua


ข่าวที่เกี่ยวข้อง