คัดลอก URL แล้ว
จีนเข้มจัดระเบียบโรงเรียนกวดวิชา ห้ามครูในระบบสอนให้สถาบันติวเตอร์

จีนเข้มจัดระเบียบโรงเรียนกวดวิชา ห้ามครูในระบบสอนให้สถาบันติวเตอร์

KEY :

เอกสารแนวปฏิบัติข้างต้นซึ่งเผยแพร่โดยกระทรวงศึกษาธิการจีนร่วมกับหน่วยงานอีก 12 แห่ง ระบุข้อกำหนดหลายรายการ เช่น โปรแกรมกวดวิชานอกระบบไม่ควรมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับระเบียบของโรงเรียน ขณะที่ชั้นเรียนเพื่อการกวดวิชาและช่วงเวลาเรียนไม่ควรทับซ้อนกับเวลาเรียนของโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาในท้องถิ่น พร้อมกำหนดด้วยว่าการกวดวิชาแบบออนไซต์ควรจบไม่เกินเวลา 20:30 น. ขณะที่หลักสูตรออนไลน์ไม่ควรจบเกิน 21:00 น.

แนวปฏิบัติกำหนดว่า สถาบันการศึกษานอกระบบ ห้ามเรียกเก็บค่าเรียนสำหรับช่วงเวลาเรียนนานเกินกว่า 3 เดือน หรือสำหรับการเรียนนานเกิน 60 ชั่วโมง หรือเป็นจำนวนเงินมากกว่า 5,000 หยวน (ราว 24,800 บาท) ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินแบบก้อนเดียว จ่ายผ่านการเติมเงิน หรือการเติมจำนวนครั้งในบัตร

นอกจากนี้ พนักงานของสถาบันเหล่านี้จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาระดับวิชาชีพหรือมีประกาศนียบัตรรับรองคุณสมบัติทางวิชาชีพ อีกทั้งครูที่ทำงานในโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาในระบบจะไม่ได้รับอนุญาตให้รับจ้างทำงานให้กับสถาบันนอกระบบเหล่านี้

แนวปฏิบัติเน้นย้ำความสำคัญของการส่งเสริมบทบาทของการศึกษาในโรงเรียนในฐานะสถาบันหลัก รวมถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มการศึกษาที่มุ่งเน้นการสอบ พร้อมชี้แจงอย่างชัดเจนว่าผลสำเร็จจากโครงการกวดวิชานอกโรงเรียน จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำมาใช้กับเกณฑ์การรับเด็กเข้าเรียนของโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา ตลอดจนสถาบันอุดมศึกษา

แนวปฏิบัติยังตั้งเป้ากำหนดกรอบนโยบายพื้นฐานสำหรับโปรแกรมกวดวิชานอกระบบทั่วประเทศภายในกลางปี 2023 พร้อมทั้งปรับปรุงกลไกการกำกับดูแลตามปกติ รวมถึงตั้งเป้าให้ภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวที่เกี่ยวข้องลดลงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การอบรมโดยสถาบันนอกระบบมีฐานะเป็นเพียงส่วนเสริมที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาในโรงเรียนภายในปี 2024


WRITER