คัดลอก URL แล้ว
แฉ “สุพิศ พิทักษ์ธรรม” เคยโดนร้องตรวจสอบไม่โปร่งใสอื้อ ระบุทั้ง ปปท. ปปช. DSI และ สตง.ไล่เช็คบิลเป็นหางว่าว

แฉ “สุพิศ พิทักษ์ธรรม” เคยโดนร้องตรวจสอบไม่โปร่งใสอื้อ ระบุทั้ง ปปท. ปปช. DSI และ สตง.ไล่เช็คบิลเป็นหางว่าว

ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยโดยแหล่งข่าวระดับสูงจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณีปัญหาเสนอ นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินการเกษตร ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมาว่า ขณะนี้ข้าราชการส่วนใหญ่ของกระทรวงเกษตรฯ ต่างวิพาษ์วิจารณ์อย่างหนักว่า เหตุใดจึงมีการเสนอชื่อนายสุพิศ ขึ้นเป็นอธิบดีกรมฝนหลวงคนใหม่ ดังกล่าว เนื่องจากวงในต่างทราบกันดีว่า นายสุพิศ มีเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบสวนทางวินัยตามระเบียบของทางราชการทั้งจากปปท. สตง. ปปช. ดีเอสไอ และ สตง. มาแล้วตั้งแต่สมัยยังทำหน้าที่ ผอ.สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน และล่าสุดในตำแหน่งรองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเช่นเดียวกัน ซึ่งขณะนี้หน่วยงานหลายหน่วยงานดังกล่าวยังอยู่ระหว่างตรวจสอบฯ จึงมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมที่จะถูกเสนอและผลักดันจากฝ่ายการเมืองให้มีตำแหน่งใหญ่โตขึ้น

“พวกเราซึ่งเป็นตัวแทนจากข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ จึงขอทักท้วงและถามผู้มีอำนาจเช่นกันว่า เหมาะสมแล้วหรือที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ จะตั้ง นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม เป็นอธิบดี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในครั้งนี้”

ทั้งนี้แหล่งข่าวระดับสูงจากกระทรวงเกษตรฯ ดังกล่าว ยังย้ำว่า มีเอกสารหลักฐานทั้งหมด กรณีนายสุพิศ ถูกตรวจสอบจากทั้งปปท. ปปช. สตง. ว่าเป็นกรณีใดบ้างและมีความไม่ชอบมาพากล ไม่โปร่งใสอย่างไร เช่นเรื่องการจัดซื้อเครื่องบินขนาดเล็กที่ไม่โปร่งใส กรณีปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมฝนหลวง แขวงลาดยาว เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์หรือไม่ โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์พระบิดาฝนหลวง ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์หรือไม่ รวมไปถึงกรณีการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ที่ใช้ในงานกรมชลประทาน มีการเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มบริษัทใด หรือไม่ เป็นต้น