คัดลอก URL แล้ว
ผบ.ทสส. ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศก่อนเป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ

ผบ.ทสส. ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศก่อนเป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ

KEY :

วันนี้ (27 ธันวาคม 2565) ที่ กองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดําเนินนอก พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 2/2566 โดยมี พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และคณะนายทหารผู้ใหญ่ของกองทัพบก ให้การต้อนรับ ในฐานะที่กองทัพบก เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ฯ

ทั้งนี้เวลา 09.00 น. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางถึงกองบัญชาการกองทัพบก จากนั้นขึ้นแท่นรับการเคารพจากกองทหารเกียรติยศ ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ ซึ่งมี ร้อยเอก กรกฤษ ประดิษฐ์ จากกองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11 เป็นผู้บังคับกองทหารเกียรติยศ ถวายสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 และร่วมพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น 3 อาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ หลังจากนั้นจึงถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ บริเวณแท่นรับการเคารพหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ แล้วจึงเข้าสู่การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม 241อาคาร 2 ชั้น 4

โดยมีรายนามคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ,ผู้บัญชาการทหารบก ,พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ , ผู้บัญชาการทหารเรือ,พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ,พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ


ภาพ – วิชาญ โพธิ


WRITER

ข่าวที่เกี่ยวข้อง