คัดลอก URL แล้ว
‘พระราชินีแห่งภูฏาน’ เสด็จฯ ลงพระนามเยี่ยม เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

‘พระราชินีแห่งภูฏาน’ เสด็จฯ ลงพระนามเยี่ยม เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุกแห่งภูฏาน เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานแจกันดอกไม้ที่หน้าพระรูปพร้อมลงพระนามเยี่ยมพระอาการประชวร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เฝ้าฯรับเสด็จ

โอกาสนี้ สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุกแห่งภูฏาน ทรงลงพระนามเยี่ยมในสมุดลงพระนามความว่า

“ถึง…เจ้าหญิงอันเป็นที่รัก และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมาย สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และข้าพเจ้า สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน พร้อมด้วยพสกนิกรชาวภูฎาน ขออวยพรอย่างจริงใจให้ท่านทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นทุกวัน ลงพระนามาภิไธย สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน “

นอกจากนี้ ยังมีคณะบุคคล ตลอดจนประชาชน นำแจกันดอกไม้และสิ่งของไปถวายหน้าพระรูปพร้อมลงนามถวายพระพร อาทิ สมาคมพนักงานผู้เกษียณอายุสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธนาคารทหารไทยธนชาติ, คณะแม่ชีไทยภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, กรมการเงินทหารบก, มณฑลทหารบกที่ 16, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม,มูลนิธิกาญจนบารมี, สโมสรโรตารี่ภาค3340, สมาคมกงสุลกิตติมศักดิ์(ประเทศไทย), สมาคมการค้าไทย-จีน และเศรษฐกิจเอเชีย,นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน, สภาการแพทย์แผนไทย, สมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟ ในพระบรมราชินูปถัมภ์, สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี

สำนักพระราชวัง ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เวลา 08.00-16.00 น. ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565


ภาพ – วิชาญ โพธิ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง