คัดลอก URL แล้ว
เขตควบคุมโรคที่ 9 เตือน! “ไข้หวัดใหญ่” ระบาดช่วงอากาศเย็น

เขตควบคุมโรคที่ 9 เตือน! “ไข้หวัดใหญ่” ระบาดช่วงอากาศเย็น

นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ได้เปิดเผยว่า อุณหภูมิลดต่ำลง ทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งในพื้นที่ดูแล 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่ต้นปีถึง 3 ธันวาคม 2565 มากถึง 6,284 คน ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต

เมื่อแยกเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ป่วยมากสุด จำนวน 3,432 ราย รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ สุรินทร์ และ บุรีรัมย์ ตามลำดับ

นอกจากปัจจัยสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแล้ว การระบาดเพิ่มขึ้นยังเกิดจาก การจัดกิจกรรมรื่นเริง เลี้ยงสังสรรค์ จัดคอนเสิร์ต ที่มีคนรวมตัวจำนวนมาก และมีการรับประทานอาหาร-เครื่องดื่มร่วมกัน จึงเตือนให้ต้องยึดหลัก “ปิดปากปิดจมูก ล้างมือบ่อยๆ เลี่ยงคลุกคลีผู้ป่วย และหยุดเรียนหยุดงาน หยุดกิจกรรมที่แออัด” และแม้จะมีอาการไม่มาก ก็ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง