คัดลอก URL แล้ว
สธ. เตือนอย่าแชร์ข้อมูลเท็จให้งดจัดบริการส่งเสริมป้องกันโรคกลุ่มไม่ใช่บัตรทอง

สธ. เตือนอย่าแชร์ข้อมูลเท็จให้งดจัดบริการส่งเสริมป้องกันโรคกลุ่มไม่ใช่บัตรทอง

KEY :

นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ขณะนี้พบการส่งต่อข้อมูลเท็จทางแชทไลน์แจ้งให้หน่วยบริการงดจัดบริการด้านส่งเสริมป้องกันโรคให้กับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิบัตรทอง ซึ่งอาจสร้างความสับสนให้กับประชาชนและหน่วยบริการได้ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ คือ ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรืองบบัตรทอง ปี 2566

โดยให้แยกจัดสรรงบผู้ป่วยนอก (OP) และผู้ป่วยใน (IP) ที่เป็นงบประมาณส่วนใหญ่ออกมาก่อน เพื่อให้หน่วยบริการสามารถนำมาจัดบริการประชาชนได้ตามปกติ สำหรับงบส่งเสริมป้องกันโรค (P&P) เฉพาะส่วนของผู้ที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิบัตรทอง ให้รอความชัดเจนจากฝ่ายกฏษฎีกาพิจารณาตีความทางกฎหมายก่อน

นายแพทย์พงศ์เกษมกล่าวต่อว่า จากมติที่ประชุมดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขได้ย้ำให้หน่วยบริการในสังกัดทุกแห่งดำเนินการจัดบริการด้านการส่งเสริมป้องกันโรคให้กับประชาชนในความรับผิดชอบทุกคน ทุกสิทธิ์ ขณะที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ก็จะดำเนินการให้หน่วยบริการอื่นนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจัดบริการเช่นเดียวกัน และจะมีการหารือในรายละเอียดการดำเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในการจัดบริการหรือเกิดปัญหาในการเข้ารับบริการของประชาชน ดังนั้น ขอยืนยันว่าประชาชนทุกคนยังคงได้รับบริการต่างๆ ตามปกติ และขอความร่วมมือไม่ส่งต่อข้อมูลเท็จดังกล่าว


ข่าวที่เกี่ยวข้อง