คัดลอก URL แล้ว
“พรรคแรงงานสร้างชาติ” ผุดแคมเปญสวัสดิการผู้สูงอายุถ้วนหน้า ลุยหาเสียงภาคอีสานชุดใหญ่ ชี้ผู้สูงอายุไทยอายุยืน จำเป็นที่รัฐบาลต้องดูแลศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ผู้สูงวัยให้สอดคล้องสากล

“พรรคแรงงานสร้างชาติ” ผุดแคมเปญสวัสดิการผู้สูงอายุถ้วนหน้า ลุยหาเสียงภาคอีสานชุดใหญ่ ชี้ผู้สูงอายุไทยอายุยืน จำเป็นที่รัฐบาลต้องดูแลศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ผู้สูงวัยให้สอดคล้องสากล

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.นายมนัส โกศล หัวหน้าพรรคแรงงานสร้างชาติ (NLP )เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคแรงงานสร้างชาติเมื่อวันที่ 10 ธ.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้ออกนโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐสวัสดิการของพรรคแรงงานสร้างชาติโดยใช้งบประมาณดำเนินการมาจากงบกลางซึ่งนโยบายนี้จะใช้เป็นแคมเปญลงพื้นที่หาเสียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในสัปดาห์หน้า เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว เห็นได้จากมีตัวเลขประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น 12,424,595 คน จากจำนวนประชากรไทยทั้งสิ้น 66,104,651คน ถ้าเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนประชากร อยู่ที่18.9% แยกเป็นชาย5,472,278 คน หญิง6,952,317 คน ในจำนวนนี้เป็นช่วงอายุ60-69 ปี จำนวน 7,131,313 ราย อายุ70-79 จำนวน 3,578,164 ราย อายุ80 ปีขึ้นไป1,715,118ราย

หัวหน้าพรรคแรงงานสร้างชาติ กล่าวอีกว่า พรรคแรงงานสร้างชาติ มีนโยบายเรื่องสวัสดิการผู้สูงอายุชัดเจน จับต้องได้ โดยการดำเนินการเรื่องนี้รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนสวัสดิการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในรูปแบบค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายชวิตประจำวันตามช่วงอายุ ดังนี้ อายุ 60-69ปี จะได้รับเบี้ยรายเดือน 1,500 บาท/เดือน , อายุ 70-79ปี 3,000 บาท/เดือน ,อายุ 80 ปีขึ้นไป 4,500 บาท/เดือน ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวจะทำให้รัฐบาลต้องสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากเดิม ให้กับผู้สูงอายุตามช่วงอายุเป็นรายละ600,700,1,000 บาทต่อเดือน

“การดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุของพรรคแรงงานสร้างชาติแตกต่างจากพรรคการเมืองอื่นๆชัดเจน เพราะเรามองในมุมของเหตุผลที่ว่า นับวันผู้สูงอายุในไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากความเจริญและทันสมัยในระบบสาธารณสุขที่ก้าวหน้าของไทย ทำให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาว จำเป็นต้องต้องได้รับการดูแลที่เหมาะสมกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักสากล”นายมนัส กล่าว.


WRITER