คัดลอก URL แล้ว
จีนออก 10 มาตรการใหม่ ปรับปรุงการรับมือโควิด-19

จีนออก 10 มาตรการใหม่ ปรับปรุงการรับมือโควิด-19

KEY :

หนังสือเวียนจากกลไกร่วมป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 แห่งคณะรัฐมนตรีจีน ระบุว่ามาตรการเหล่านี้อ้างอิงสถานการณ์โรคระบาดและการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสฯ ล่าสุด เพื่อควบคุมโรคระบาดแบบพุ่งเป้าและตามหลักวิทยาศาสตร์ยิ่งขึ้น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นต้องแก้ไขแนวทางเหมารวม และขั้นตอนทางนโยบายที่มากเกินไป ต่อต้านและยับยั้งพิธีการและระบบราชการที่ไร้แก่นสาร และดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมอย่างซื่อสัตย์ เพื่อการปกป้องชีวิตและสุขภาพของประชาชนขั้นสูงสุด และลดผลกระทบของโรคระบาดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ได้มากที่สุด

หนังสือเวียนสั่งห้ามการขยับขยายพื้นที่เสี่ยงสูงตามอำเภอใจ และเรียกร้องการจำแนกพื้นที่เสี่ยงโรคโควิด-19 แบบพุ่งเป้าและตามหลักวิทยาศาสตร์ โดยพื้นที่เสี่ยงควรถูกกำหนดตามครัวเรือน ชั้น หน่วยหลัง และอาคาร แทนเขตย่อย (หมู่บ้านและตำบล) ชุมชน และย่านที่อยู่อาศัย

ประชาชนจะไม่ถูกบังคับเข้าร่วมการทดสอบกรดนิวคลีอิกขนานใหญ่ตามภูมิภาคการปกครอง ส่วนขนาดและความถี่ของการทดสอบกรดนิวคลีอิกจะถูกปรับลดลงเพิ่มเติม ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการทดสอบกรดนิวคลีอิก

นอกจากนั้นประชาชนจะไม่ต้องแสดงผลทดสอบกรดนิวคลีอิกที่เป็นลบและผ่านการตรวจเช็กรหัสสุขภาพเพื่อเข้าถึงสถานที่สาธารณะหรือเดินทางสู่ภูมิภาคอื่นๆ อีกต่อไป ยกเว้นบ้านพักคนชรา สถาบันการแพทย์ โรงเรียนประถมและมัธยมต้น โรงเรียนอนุบาล และสถานที่พิเศษอื่นๆ

สำหรับผู้ติดเชื้อควรได้รับการรักษาตามหลักวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของการติดเชื้อและความรุนแรงของโรค ส่วนผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการและผู้ติดเชื้อที่มีอาการเล็กน้อยสามารถกักตัวที่บ้านหากทำได้ ขณะผู้สัมผัสใกล้ชิดควรกักตัวที่บ้าน 5 วัน ด้านพื้นที่เสี่ยงสูงต้องยกเลิกมาตรการกักตัว หากไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกัน 5 วัน

หนังสือเวียนระบุการรับรองความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชนในการซื้อยารักษาโรคภัยไข้เจ็บ โดยร้านขายยาควรเปิดดำเนินการตามปกติและห้ามจงใจปิดดำเนินการ

ขณะเดียวกันหนังสือเวียนกระตุ้นการเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในหมู่ผู้สูงอายุ โดยมุ่งเพิ่มอัตราการฉีดวัคซีนในประชาชนอายุ 60-79 ปี และประชาชนอายุ 80 ปีขึ้นไป พร้อมกับปรับปรุงบริการฉีดวัคซีนด้วยการจัดตั้งช่องทางพิเศษและจุดฉีดวัคซีนชั่วคราว และออกรถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่

สถาบันการแพทย์ขั้นปฐมภูมิและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวควรให้บริการแบบพุ่งเป้าไปยังกลุ่มคนสำคัญ โดยอิงตามสถานะสุขภาพของประชาชนผู้สูงอายุ ส่วนบริการทางสังคมและการแพทย์ขั้นพื้นฐานต้องดำเนินงานตามปกติ ด้านพื้นที่ไม่เสี่ยงสูงไม่ควรกำหนดข้อจำกัดการเดินทางหรือระงับการดำเนินธุรกิจ

สำหรับผู้อยู่ระหว่างกักตัว ผู้ป่วย และพนักงานแนวหน้า ควรได้รับความเอาใจใส่เป็นพิเศษและการบริการที่ปรึกษาทางจิตใจ ส่วนโรงเรียนที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยโรคโควิด-19 ควรเปิดดำเนินการตามปกติ และโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดควรกำหนดพื้นที่เสี่ยงอย่างแม่นยำ และรับรองการดำเนินการตามปกติในพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบ


ที่มา – ซินหัว


ข่าวที่เกี่ยวข้อง