คัดลอก URL แล้ว
สธ.ปรับเพิ่มค่าโอทีบุคลากรทางการแพทย์ทุกวิชาชีพ 8% และค่าเข้าเวรบ่าย-ดึก เพิ่มขึ้น 50%

สธ.ปรับเพิ่มค่าโอทีบุคลากรทางการแพทย์ทุกวิชาชีพ 8% และค่าเข้าเวรบ่าย-ดึก เพิ่มขึ้น 50%

KEY :

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ปรับเพิ่มค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ หลังจากที่ไม่ได้มีการปรับค่าตอบแทนบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขมาตั้งแต่ ปี 2555 โดยค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ปรับเพิ่มขึ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วย

1.ปรับเพิ่มค่าตอบแทนเรียกว่าค่าโอที ลักษณะเป็นเวรหรือเป็นผลัดนอกเวลาราชการเพิ่มขึ้น 8% ดังนี้ แพทย์ จาก 1,100 บาท เป็น 1,200 บาท ทันตแพทย์ จาก 1,100 บาท เป็น 1,200 บาท เภสัชกร จาก 720 บาท เป็น 780 บาท นักวิทยาศาสตร์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการทางด้านสาธารณสุข จาก 600 บาทเป็น 650 บาท พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานเทคนิค จาก 480 บาท เป็น 520 บาท เจ้าหน้าที่พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่เทคนิค จาก 360 บาท เป็น 390 บาท เจ้าหน้าที่อื่นๆ ตามวุฒิ จาก 360-600 บาท เป็นเพดานสูงสุด 650 บาท ลูกจ้างตำแหน่งอื่นๆ จาก 300 บาท เป็น 330 บาท

2.ปรับเพิ่มค่าตอบแทนเวรบ่าย/ดึก เพิ่มขึ้น 50% ดังนี้ พยาบาลผลัดบ่าย/ดึกจาก 240 บาท เป็น 360 บาท พยาบาลเทคนิคผลัดบ่าย/ดึก จาก 180 บาท เป็น 270 บาท และเจ้าหน้าที่พยาบาลผลัดบ่าย/ดึก จาก 145 บาท เป็น 255 บาท

ทั้งนี้ กลุ่มนักกายภาพ นักรังสีทางการแพทย์ นักอาชีวะบำบัด นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ แพทย์แผนไทย นักกายอุปกรณ์ นักโภชนาการ และนักเวชศาสตร์สื่อความหมาย จะมีการพิจารณาว่าเข้ากับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการด้านสาธารณสุขด้วยหรือไม่ คาดว่า น่าจะสรุปภายในไม่เกิน 1 เดือน จากนั้นจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการเกี่ยวกับเงินบำรุงของกระทรวง และกรมบัญชีกลางเพื่อออกประกาศต่อไป


WRITER

ข่าวที่เกี่ยวข้อง