คัดลอก URL แล้ว
นศ.อุเทนถวาย ประท้วงจี้คณบดี ยกเลิกเรียนออนไลน์-อยากเรียนปกติ

นศ.อุเทนถวาย ประท้วงจี้คณบดี ยกเลิกเรียนออนไลน์-อยากเรียนปกติ

KEY :

วันนี้ ( 24 พฤศจิกายน 2565) ที่ หน้าสถาบันเทคโนโลนีราชมงคล (วิทยาเขต อุเทนถวาย) ถ. พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย กว่า 400 คน รวมตัวเรียกร้อง ปิดถนนหน้ามหาวิทยาลัย พร้อมการชูป้าย ข้อเรียกร้องต่าง ๆ เพื่อขอให้คณบดีออกมารับหนังสือ และเจรจาตามข้อเรียกร้องของนักศึกษา กรณีที่คณบดียังไม่อนุญาตให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 กลับเข้ามาเรียนออนไซต์ตามปกติ แต่ยังให้เรียนออนไลน์

ซึ่งนักศึกษาไม่เข้าใจการเรียนการสอนเนื่องจากเป็นภาคปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งนักศึกษายังเสียค่าบำรุงการศึกษาตามปกติ ไม่ได้รับการลดหย่อน จึงอยากเรียกร้องให้มีพิจารณาในเรื่องนี้ และอนุญาตให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 กลับเข้าเรียนตามปกติในมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่นักศึกษาบางส่วนในชั้นปีต่าง ๆ ถูกพักการเรียนเนื่องจากฝ่าฝืนเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัย เกินกว่าเวลาที่กำหนด ก็ถูกพักการเรียน จึงต้องการคำตอบว่าใช่ดุลพินิจใดในการตัดสินว่าให้พักการเรียน หรือ ขึ้นอยู่กับอำนาจคณบดี

หากข้อเรียกร้องไม่บรรลุตามที่นักศึกษายื่นข้อเรียกร้องไป ทางศึกษาก็ต้องการให้มีการเปลี่ยนคณบดี เนื่องจากที่ผ่านมา ข้อเสนอในประเด็นต่างๆ ที่เป็นกิจกรรมของนักศึกษามักถูกตีตกเสมอ หากไม่สามารถแก้ไขตามข้อเรียกร้องได้ก็ควรจะมีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองพูล ทาสีเพชร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ได้ลงมารับหนังสือด้วยตนเอง พร้อมกล่าวกับนักศึกษาว่า จะนำข้อเรียกร้องของนักศึกษาไปพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการฯ โดยยืนยันว่า ทุกกรณีที่เกิดขึ้น มีเหตุผล และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักศึกษาเป็นอันดับแรก และได้ให้ตัวแทนนักศึกษาขึ้นไปร่วมพูดคุยด้วย

ภายหลังการชุมนุมเรียกร้องตั้งแต่ช่วงเช้า และมีการเจรจาในหลายครั้งและยังไม่ได้ข้อสรุป จนกระทั่ง เวลา 13.26 น. อ.มนูญ จิตรสำเริง รองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ออกมาประกาศว่า ทางคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะยอมให้ นักศึกษาปี1-4 เข้าเรียน on site เต็มรูปแบบในวันจันทร์ ที่ 28 พ.ย.65 โดยได้ขอตัวแทนนักศึกษารุ่นพี่เข้าร่วมประชุมกับคณาจารย์แต่ละภาควิชาเพื่อหารือแนวทางป้องกัน และดูแลความปลอดภัย ของนักศึกษารุ่นน้องปี1 ที่เข้ามา on site ในวันจันทร์นี้อย่างไร โดยตอนนี้ทางคณาจารย์ขอพิจารณาให้ขอเรียกร้องเดียวเท่านั้น ส่วนในขอเรียกร้องอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการพักการเรียน หรือไล่ออกทางคณาจารย์ยังไม่ขอพิจารณาให้กลับมาเรียนแต่อย่างใด

ขณะเดียวกันมีตำรวจในท้องที่ สน.ปทุมวัน เข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่โดยรอบหน้ามหาวิทยาลัย


ภาพ – วิชาญ โพธิ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง