คัดลอก URL แล้ว
“วิษณุ” ยัน ไม่ดึง “กัญชา” กลับเป็นยาเสพติด เผย ประกาศสธ. บังคับใช้ 24 พ.ย.นี้

“วิษณุ” ยัน ไม่ดึง “กัญชา” กลับเป็นยาเสพติด เผย ประกาศสธ. บังคับใช้ 24 พ.ย.นี้

วันนี้ 22 พฤศจิกายน 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ครั้งที่ 4/2565 ซึ่งมีการหารือร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องควบคุมการใช้กัญชา ว่า ที่ประชุมไม่ได้พิจารณาประเด็นที่จะนำกัญชากลับเข้ามาเป็นยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 ตามที่มีการลือ เพราะไม่ได้อยู่ในอำนาจของ ป.ป.ส.หากจะอยู่ในอำนาจของป.ป.ส. ต้องตั้งต้นมาจากที่อื่น ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาของป.ป.ส. แต่เมื่อไม่ได้เริ่มมาจากที่อื่น ก็จะมาสู่การพิจารณาของป.ป.ส.ไม่ได้

นายวิษณุ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังรับทราบสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศเรื่องกัญชาฉบับสุดท้าย ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา และเห็นชอบตามนั้น สำหรับเนื้อหาสาระของประกาศกระทรวงฉบับนี้ ตอนที่ประกาศออกมาใหม่คนเข้าใจว่า เป็นประกาศเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยาเสพติด แต่ความจริงไม่ใช่ เพราะเป็นประกาศที่ออกตาม พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยซึ่งกระทรวงสาธารณสุขต้องการนำมาอุดช่องว่าง ในระหว่างที่ยังไม่มีพ.ร.บ.กัญชา กัญชงออกมาประกาศใช้

หากไม่มีประกาศออกมา แล้วรอพ.ร.บ.กัญชาฯ ซึ่งอีกหลายเดือนกว่าจะออก ก็จะเกิดช่องว่างที่จะมีการสูบ เสพ และนำช่อดอกไปสกัดขายตามถนนข้าวสาร ดังนั้นเพื่อเป็นการปิดช่อง จึงต้องทยอยออกประกาศโดยอาศัยกฎหมายคนละฉบับ โดยประกาศฉบับสุดท้ายได้นำสิ่งที่คนไม่คิดมาก่อน คือพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ที่เคยออกมาใช้กับกวาวเครือ

นายวิษณุ กล่าวว่า โดยกัญชาสามารถใช้ได้ตั้งแต่ราก และใบ ทำอะไรก็ได้ เพราะมีสารทีเอชซีไม่มาก แต่จะควบคุมช่อดอกที่มีความอันตราย จึงให้เป็นสมุนไพรควบคุม ใครที่จะนำไปแปรรูป สูบ เสพ หรือสกัด นำไปวิจัย ผลิต ผสมอาหาร และเครื่องดื่มไม่ได้ทั้งนั้น แต่หากจะทำต้องขออนุญาต ถ้าไม่ได้รับอนุญาตถือว่ามีความผิด ทั้งนี้การขออนุญาตยังมีเงื่อนไข ว่าถ้าอนุญาตแล้วจะนำไปจำหน่ายในโรงเรียนไม่ได้ ซึ่งมีประกาศกระทรวงศึกษาที่การควบคุมอยู่

รวมถึงจำหน่ายในวัด สนามกีฬา สวนสาธารณะ และหอพักไม่ได้ กฎกระทรวงเหล่านี้ได้อุดช่องพอสมควร จากที่เคยอุดช่องว่างได้ 10-20% ประกาศฉบับล่าสุดนี้ก็อุดได้อีกประมาณ 10-20 % เช่นกัน แต่ก็ยังไม่พอ และต่อไปจะมีประกาศฉบับอื่น จนกว่าจะมีพ.ร.บ.กัญชาฯ ที่สมบูรณ์ ประกาศต่างๆ ที่เคยออกมาก็จะเลิกไปทั้งหมด

ทั้งนี้ร่างพ.ร.บ.กัญชาฯ ก็ยังอีกไกล แม้ว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ ในสัปดาห์หน้า เพราะยังต้องไปต่อที่วุฒิสภา ในระหว่างนี้จำเป็นต้องมีประกาศประมาณ 20 ฉบับออกมาใช้เพื่ออุดช่องว่าง ซึ่งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเป็น 1 ใน 20 ฉบับ โดยจะประกาศลงราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 และจะมีผลบังคับในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565


WRITER