คัดลอก URL แล้ว
ศุลกากรจีนพบ “แมลงสาบสายพันธุ์ใหม่” หลบซ่อนอยู่ในไม้ซุงที่มาจากฝรั่งเศส

ศุลกากรจีนพบ “แมลงสาบสายพันธุ์ใหม่” หลบซ่อนอยู่ในไม้ซุงที่มาจากฝรั่งเศส

KEY :

สำนักงานศุลกากรประจำท่าเรือจงซาน ในเมืองจงซาน มณฑลกวางตุ้ง ของจีน รายงานการตรวจพบแมลงชนิดหนึ่งคล้ายแมลงสาบ ที่แอบซุกซ่อนตัวอยู่ในท่อนไม้ซุงที่จีนนำเข้ามาจากจังหวัด “เฟรนซ์เกียนา” ของฝรั่งเศส ซึ่งนำเข้ามาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว

ซึ่งจากผลการตรวจสอบลักษณะสัณฐานทางวิทยาและสารพันธุกรรมของแมลงตัวนี้ ไม่ตรงกับแมลงสาบที่มีอยู่ ก่อนที่ผลการวิจัยเพิ่มเติมจะพบว่าแมลงชนิดนี้ เป็นแมลงสาบจากตระกูล “ละตินเดีย” ที่ไม่เคยพบมาก่อนในประเทศจีน และด้วยความที่ไม่สอดคล้องกับฐานข้อมูลที่มี ทำให้ชี้ได้ว่าแมลงสาบชนิดนี้ถือเป็น “แมลงสาบสายพันธุ์ใหม่”

ทั้งนี้ แมลงสาบถือเป็นสัตว์พาหะที่อยู่ภายใต้การติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจากศุลกากรทั่วโลก เนื่องจากเป็นสัตว์ที่ปรับตัวได้ดีกับทุกสภาพอากาศ ออกลูกได้ถี่ และครั้งละมาก ๆ ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยา และระบบสาธารณสุขของประเทศปลายทางที่พวกมันไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง