คัดลอก URL แล้ว
เที่ยวลอยกระทง ปลอดภัย ไม่เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำอิแทวอน  สสส. – สคล. แนะ จัดงานไร้น้ำเมา ปลอดอบายมุข

เที่ยวลอยกระทง ปลอดภัย ไม่เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำอิแทวอน  สสส. – สคล. แนะ จัดงานไร้น้ำเมา ปลอดอบายมุข

นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า เป้าหมายสูงสุดที่ สสส. ต้องการทำให้เกิดขึ้นทุกเทศกาลและงานบุญประเพณี คือ พื้นที่ปลอดภัย ไร้ปัจจัยเสี่ยง “วันลอยกระทง” เป็นอีกงานที่คนนิยมทำกิจกรรมสะเดาะเคราะห์ ขอขมาพระแม่คงคา ควบคู่ความสนุกสนานกับครอบครัว จึงสานพลังภาคีเครือข่าย สร้างกติกาสังคม เพื่อทำให้งาน ยังคงคุณค่าทางวัฒนธรรม และสร้างความสุข ผ่านการขับเคลื่อนงาน 4 วิธี 1.ส่งเสริมให้ “ปลอดโคมลอย” ลดความเสี่ยงเกิดอัคคีภัย หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน 2.ส่งเสริมให้ “ปลอดประทัดยักษ์” ลดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิต 3.ส่งเสริมให้ “ปลอดเหล้า” ลดเสี่ยงความรุนแรง ทะเลาะวิวาท และอุบัติเหตุ 4.ส่งเสริมให้ “ปลอดโฟมพลาสติก” ลดขยะและการทำลายสิ่งแวดล้อม รวมถึงปีนี้เกิดโศกนาฏกรรมในวันฮัลโลวีน ที่เมืองอิแทวอน เกาหลีใต้ เนื่องจากคนเดินทางร่วมงานจำนวนมาก สสส. อยากให้เหตุการณ์นี้ เป็นอุทาหรณ์ในการใช้ชีวิตของทุกคน โดยขอความร่วมมือให้ประเมินความปลอดภัย และความเสี่ยงในพื้นที่ ก่อนเข้าไปตามสถานที่ต่างๆ เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่

“สสส. มุ่งลดพื้นที่เสี่ยงให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับทุกคน นอกจากงานลอยกระทงต้องปลอดเหล้า ปลอดภัย ไร้อบายมุขทุกชนิด ยังส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่น จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม สร้างพื้นที่ให้โอกาสเด็ก เยาวชน และคนรุ่นใหม่ แสดงความสามารถ แต่ปีนี้อยากเน้นย้ำพิเศษ หลังปลดล็อกโควิด-19 ไม่ใส่หน้ากาก และเป็นโรคประจำถิ่น อาจทำให้ผู้คนอยากออกมาทำกิจกรรมจำนวนมาก จึงอยากให้ประเมินความเสี่ยงเรื่องความแออัดเพิ่มขึ้น เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างปลอดภัย” นางสาวรุ่งอรุณ กล่าว

นายวิษณุ ศรีทะวงศ์ ผู้จัดการแผนงานนโยบายสาธารณะ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า ได้รณรงค์ให้เกิดความปลอดภัยวันลอยกระทงมาต่อเนื่อง ทำให้ภาพรวมการจัดงานทั่วประเทศ พบการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง และทิศทางกิจกรรมใน กทม. และต่างจังหวัดในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา พบการตั้งกฎระเบียบชัดเจนว่า งานลอยกระทงต้องปลอดเหล้า 100% หากพบฝ่าฝืน จะมีโทษปรับตามระเบียบของแต่ละพื้นที่ เพื่อสร้างคุณค่าและความหมายในงานประเพณีลอยกระทง ขณะที่ปีนี้ สคล. ร่วมกับ สสส. เน้นย้ำเรื่องการใช้มาตรการบุคคล ประเมินความเสี่ยง หรือศึกษาวิธีเอาตัวรอด ก่อนไปร่วมงานวันลอยกระทงเพิ่มขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียคล้ายกับเหตุการณ์ที่เมืองอิแทวอน เกาหลีใต้ คือ 1.ดูท่าน้ำลอยกระทงที่แข็งแรงและปลอดภัย หากคนหนาแน่น 2.ศึกษาพื้นที่ สังเกตและจดจำทางออก หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 3.เมื่ออึดอัด หายใจไม่สะดวก ให้หาทางออกที่ใกล้และมีคนน้อยที่สุด 4.เมื่อเกิดเหตุการณ์ชุลมุน ให้เคลื่อนไหวอย่าหยุด ทรงตัวให้ดี หรือหาที่กำบังกรณีเกิดเหตุการณ์โกลาหล อาจใช้วิธีลอยกระทงออนไลน์ เพียงเท่านี้ก็จะเที่ยวได้อย่างปลอดภัย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง