คัดลอก URL แล้ว
นักวิจัยในจีนพัฒนาวิธีตรวจ ‘ฝีดาษลิง’ แบบเร็ว รู้ผลใน 20-30 นาที

นักวิจัยในจีนพัฒนาวิธีตรวจ ‘ฝีดาษลิง’ แบบเร็ว รู้ผลใน 20-30 นาที

KEY :

เมื่อไม่นานนี้ คณะนักวิจัยของจีนได้พัฒนาวิธีตรวจเชื้อไวรัสก่อโรคฝีดาษลิงแบบรวดเร็ว จำนวน 3 วิธี ซึ่งสามารถแสดงผลลัพธ์ภายใน 20-30 นาที และเร็วกว่าการตรวจเรียลไทม์พีซีอาร์ (RT-PCR) แบบดั้งเดิมอย่างมีนัยสำคัญ

วิธีการตรวจแบบเรียลไทม์พีซีอาร์ในปัจจุบันถือเป็นมาตรฐานหลักสำหรับการวินิจฉัยโรคฝีดาษลิง ทว่าต้องอาศัยบุคลากรในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการฝึกอบรมและอุปกรณ์เฉพาะทาง และใช้เวลานานหลายชั่วโมงกว่าจะแสดงผลลัพธ์

คณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยปาสเตอร์แห่งนครเซี่ยงไฮ้ สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน พัฒนาการตรวจแบบเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมด้วยอุณหภูมิคงที่ (RPA) จำนวน 3 วิธี เพื่อตรวจจับเชื้อไวรัสก่อโรคฝีดาษลิงอย่างรวดเร็ว และพบว่าผลการทดสอบสอดคล้องกับการตรวจแบบเรียลไทม์พีซีอาร์

การศึกษาที่เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์ไวรัสเซส (Viruses) ระบุว่าวิธีการตรวจแบบใหม่นี้ทำปฏิกิริยาเฉพาะกับเชื้อไวรัสก่อโรคฝีดาษลิง และไม่ทำปฏิกิริยาข้ามกับเชื้อไวรัสในกลุ่มไวรัสพอกซ์ (Poxvirus) อื่น ๆ เช่น ไวรัสวัคซิเนีย (vaccinia virus) โดยจะมอบผลลัพธ์ภายใน 20-30 นาที

การค้นพบครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่สำหรับการวินิจฉัยผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงระยะเริ่มต้น รวมถึงจะช่วยควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคดังกล่าวในปัจจุบันและอนาคต


ที่มา – Xinhua


ข่าวที่เกี่ยวข้อง