คัดลอก URL แล้ว
นิวซีแลนด์พบ ‘เสี่ยงฆ่าตัวตาย’ เพิ่มขึ้นในหมู่แพทย์

นิวซีแลนด์พบ ‘เสี่ยงฆ่าตัวตาย’ เพิ่มขึ้นในหมู่แพทย์

KEY :

สมาคมการแพทย์แห่งนิวซีแลนด์ (NZMA) เปิดเผยพบภาวะหมดไฟในการทำงาน ซึมเศร้า และวิตกกังวลเพิ่มขึ้นในหมู่แพทย์นิวซีแลนด์ โดยภาวะเหล่านี้ลดทอนความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งที่บ้านและที่ทำงาน ซึ่งเป็นหนึ่งปัจจัยเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

วารสารการแพทย์นิวซีแลนด์เผยแพร่บทความของคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโอทาโก ซึ่งระบุว่าภาวะหมดไฟส่งผลกระทบต่อการทำงานร้อยละ 45 จากการสำรวจที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในนิวซีแลนด์ช่วงก่อนเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากสภาพแวดล้อมการทำงานที่น่าสิ้นหวังอันเกิดจากโรคระบาดใหญ่ในปัจจุบัน

สมาคมฯ ยังรายงานพบปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นในหมู่แพทย์อีกหลายประเทศระหว่างช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน

สมาคมฯ ระบุว่าเอกสารเกี่ยวกับความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายที่เพิ่มขึ้นในหมู่แพทย์สามารถพบเห็นได้ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยการประมาณการฆ่าตัวตายในหมู่แพทย์นั้นมีความผันผวน แต่ยังถือว่าสูงกว่าประชากรทั่วไป

นอกจากนั้นการร้องเรียนและกระบวนการทางวินัยยังเป็นภาระหนักต่อแพทย์ที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายเช่นกัน ทว่าการลดภาระงานและการปรับปรุงการทำงานเป็นทีมถือเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่ช่วยให้สุขภาพจิตของแพทย์ดีขึ้น ขณะการฝึกสติและการจัดการความเครียดทั่วไปก่อเกิดประโยชน์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

สมาคมฯ ระบุว่าการเข้ารับบริการให้คำปรึกษาที่เป็นความลับเพิ่มขึ้นอย่างมากในนิวซีแลนด์ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่แพทย์บางคนหลีกเลี่ยงการรักษาเนื่องจากเกรงกลัวบทลงโทษ

ทั้งนี้ บทความดังกล่าวแนะนำแนวทางที่ครอบคลุมทั้งระบบ โดยกล่าวว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการก่อตั้งองค์กรเฮลธ์ นิวซีแลนด์ (Health New Zealand) ซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่ เพื่อจัดการกับวัฒนธรรม “ก่อโรค” ของแพทย์


ที่มา – Xinhua


ข่าวที่เกี่ยวข้อง