คัดลอก URL แล้ว
“กรณ์ จาติกวณิช” นั่งหัวหน้า “พรรคชาติพัฒนากล้า” เตรียมสู้ศึกเลือกตั้ง

“กรณ์ จาติกวณิช” นั่งหัวหน้า “พรรคชาติพัฒนากล้า” เตรียมสู้ศึกเลือกตั้ง

พรรคชาติพัฒนากล้า ได้จัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกพรรค ที่โรงแรมแคนทารี่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยมีแกนนำและกรรมการบริหารพรรค อาทิ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ,นายกรณ์ จาติกวณิช ,นายเทวัญ ลิปตพัลลภ,นายวัชรพล โตมรศักดิ์,นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี,นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ ,นายแพทย์วรรณรัตน์ ขาญนุกูล เป็นต้น

ในที่ประชุมมีนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรคชาติพัฒนากล้า เป็นประธานโดยวาระการประชุมประกอบด้วย รายงานความคืบหน้าในการเตรียมการเลือกตั้ง การปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กรของพรรคและการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคแทนตำแหน่งที่ว่าง

ในที่ประชุม นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคฯได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคฯส่งผลให้กรรมการบริหารพรรคทุกคนสิ้นสภาพ ที่ประชุมใหญ่สมาชิกพรรคจึงได้มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคใหม่ทั้งหมด ซึ่งผลการเลือกตั้ง นายกรณ์ จาติกวณิช ได้รับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าคนใหม่ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ เป็นเลขาธิการพรรค นายวัชรพล โตมรศักดิ์ เป็นรองหัวหน้าพรรคคนที่ 1  นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เป็นรองหัวหน้าพรรค นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เป็นประธานยุทธศาสตร์พรรค โดยมีนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นประธานพรรคฯ ซึ่งกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนากล้าชุดใหม่ มีทั้งหมด 30 คนและที่ปรึกษาอีก 4  คน

นายสุวัจน์ ฯได้กล่าวในที่ประชุมว่า ขณะนี้บ้านเมืองต้องการบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในหลายด้านมาร่วมมือแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องวิกฤติเศรษฐกิจ การที่พรรคชาติพัฒนากล้าได้นายกรณ์ จาติกวณิช มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคคนใหม่ถือว่าเหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะนายกรณ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและเคยดำรงตำแหน่ง รมว.กระทรวงการคลังมาแล้ว ขณะเดียวกันก็มาผนึกกำลังกับ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ เลขาธิการพรรคคนใหม่ที่จะดูแลทางด้านการเมืองด้วยมิตรภาพประสานกับทุกฝ่าย โดยมีตนเองเป็นประธานพรรคจะดูในภาพรวมนโยบายและใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่เพื่อเตรียมการสู่การเลือกตั้งและตนเชื่อว่า 3 พลังนี้ จะทำให้พรรคประสบความสำเร็จ

 สำหรับจุดยืนของพรรค อันดับแรกต้องทำตัวเองให้เข้มแข็งก่อน แนวทางของพรรคเป็นมิตรกับทุกพรรคการเมืองและพร้อมที่จะร่วมมือกันทำงานเพื่อแก้ปัญหาของชาติบ้านเมืองไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็พร้อมจะทำหน้าที่

ด้านนายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคคนใหม่กล่าวว่า จะใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ร่วมกันออกนโยบายที่ตอบโจทย์แก้ปัญหาประชาชนทุกระดับ โดยเป้าหมายประชาชนต้องอิ่มท้อง มีความมั่นคงและมั่นใจ จะดูแลเศรษฐกิจทั้งระดับประเทศ ระดับชุมชน และระดับครัวเรือน  ปฏิรูประบบราชการที่ล้าหลังสร้างโอกาสให้ประชาชนฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมารุ่งเรืองโดยเร็วและจะพัฒนามูลค่าของสินค้า พัฒนาด้านกีฬา และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้กลับมาอยู่ดี กินดี ให้ได้ ส่วนรายละเอียดนโยบายของพรรคด้านต่างๆจะได้ประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

#กรณ์ #พรรคชาติพัฒนากล้า #การเมือง #ข่าว #mononews


ข่าวที่เกี่ยวข้อง