คัดลอก URL แล้ว
“บิ๊กตู่” ยังเหนียว คนวางใจคุมความมั่นคง เอาอยู่ภัยไซเบอร์ ไม่แทรกแซงกองทัพ, “เสี่ยหนู” เชื่อมั่นความปลอดภัยด้านระบบสาธารณสุข

“บิ๊กตู่” ยังเหนียว คนวางใจคุมความมั่นคง เอาอยู่ภัยไซเบอร์ ไม่แทรกแซงกองทัพ, “เสี่ยหนู” เชื่อมั่นความปลอดภัยด้านระบบสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยถึงผลสำรวจเรื่อง ความมั่นคงของชาติ กับ ภาคประชาชน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผ่านกระบวนการวิจัยเชิงทดลอง(Experimental Survey) เพื่อลดความคลาดเคลื่อนแก้ปัญหาแหล่งความคลาดเคลื่อนจากผู้ถาม ผู้ตอบและเครื่องมือวัด จำนวน 1,176 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 12 – 15 ตุลาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา โดยเมื่อถามถึงกรณีนักการเมืองที่ประชาชนวางใจมากที่สุดในการทำให้กองทัพเป็นทหารอาชีพ อยู่นอกการเมือง ทำให้กองทัพมีขนาดและขีดความสามารถที่เหมาะสม จำแนกตาม กลุ่มขั้วการเมืองฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้านและกลุ่มตัวช่วย หรือกลุ่มซอฟต์โหวต (Soft Vote) พบว่า ในขั้วรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับความวางใจจากประชาชนมากที่สุด คือร้อยละ 29.3 รองลงมาคือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ร้อยละ 14.2 นายอนุทิน ชาญวีรกูล ร้อยละ 6.1 และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้ร้อยละ 3.7ในขั้วฝ่ายค้าน พบว่า นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ได้ร้อยละ 20.7 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ได้ร้อยละ 9.0 และ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ได้ร้อยละ 3.8 ในขณะที่ ขั้วกลุ่มตัวช่วย หรือ กลุ่มซอฟต์โหวต (Soft Vote) ได้แก่ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ร้อยละ 5.4 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ร้อยละ 4.3 และอื่น ๆ ร้อยละ 3.5 ตามลำดับ

ที่น่าพิจารณาคือ ในยุคกระแสรัฐบาลดิจิทัลที่คนไทยส่วนใหญ่อยู่บนโลกออนไลน์ นักการเมืองที่ประชาชนวางใจมากที่สุดเรื่อง การป้องกันและตอบโต้การโจมตีระบบสื่อสาร อินเทอร์เน็ต ความปลอดภัยของเครือข่ายการเงิน ผลประโยชน์ของประชาชนและสินทรัพย์ดิจิทัล พบว่าในขั้วฝ่ายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับความวางใจจากประชาชนมากที่สุด ร้อยละ 24.1 รองลงมาคือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ร้อยละ 14.6 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ร้อยละ 6.9 และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ร้อยละ 2.8ในขั้วฝ่ายค้าน พบว่า นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ได้ร้อยละ 21.3 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ร้อยละ 9.7 และ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ร้อยละ 3.5 ในขณะที่ ขั้วกลุ่มตัวช่วยหรือกลุ่ม ซอฟต์โหวต (Soft Vote) พบว่า ประชาชนวางใจมากที่สุดได้แก่ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ร้อยละ 8.4 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ร้อยละ 4.8 และอื่น ๆ ร้อยละ 3.9 ตามลำดับ

นอกจากนี้ นักการเมืองที่ประชาชนวางใจมากที่สุด เรื่อง ความมั่นคง ปลอดภัย ด้านระบบสาธารณสุขของประเทศและของประชาชนในสายตาประชาชนและนานาประเทศทั่วโลก พบว่า ในขั้วฝ่ายรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้รับความวางใจจากประชาชนมากที่สุด ร้อยละ 23.7 รองลงมาคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 18.7 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ร้อยละ 5.0 และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ร้อยละ 3.5
ในขั้วฝ่ายค้าน ประชาชนวางใจมากที่สุดได้แก่ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ร้อยละ 20.0 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ร้อยละ 7.9 และพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ร้อยละ 3.7 ในขณะที่ขั้วกลุ่มตัวช่วย หรือ กลุ่ม ซอฟต์โหวต (Soft Vote) พบว่า คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ได้ร้อยละ 10.2 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ร้อยละ 4.2 และอื่น ๆ ร้อยละ 3.1 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึง ปัจจัยชนะ ประชาชนตัดสินใจเลือกใครเพราะ กระแส หรือ กระสุน (เงินและผลประโยชน์อื่น ๆ) พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 60.8 ตอบ กระแส สำคัญ ในขณะที่ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 57.8 ตอบ กระสุน (เงิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ) ก็สำคัญ เช่นกัน

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า การเคลื่อนไหวทางการเมืองกำลังได้รับความสนใจติดตามจากประชาชนจำนวนมากในหลายมิติ เช่น ตัวละครแกนนำการเมืองที่ถูกกล่าวถึงในกระแสข่าวการเมืองทั้งการตั้งพรรคการเมืองใหม่และการย้ายพรรค ข่าวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองใหญ่ การปลุกปั่นกระแสพาคนลงถนน และการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงหน่วยงานความมั่นคงของชาติ เป็นต้น ทั้งนี้เมื่อนำข้อมูลมาแยกออกเป็นกลุ่ม ๆ ในเรื่องความมั่นคงของชาติพบว่า ตัวละครแกนนำการเมืองขั้วรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังคงได้รับความวางใจจากประชาชนมากที่สุด ในขณะที่ขั้วฝ่ายค้านเป็น นางสาวแพทองธาร ชินวัตร และขั้วกลุ่มตัวช่วยหรือซอฟต์โหวต สลับกันแบบสูสี ระหว่าง นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ กับ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ที่พบโดดเด่นของการแข่งขันเบียดกันไปมาแบบนี้ในสนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และ ภาคใต้บางส่วนที่กระแสกลุ่มตัวช่วยหรือซอฟต์โหวตเหล่านี้กำลังกลายเป็น ตัวแปรการเมือง โดยมีปัจจัยชนะเป็นกระแสและกระสุนที่สำคัญ