คัดลอก URL แล้ว
น้ำเหนือลดลง ทยอยปรับลดน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา

น้ำเหนือลดลง ทยอยปรับลดน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา

KEY :

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปริมาณน้ำเหนือได้ลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ปัจจุบัน (14 ต.ค. 65) ที่สถานีวัดน้ำ C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 3,019 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)/วินาที ลดลงจากวานนี้ ส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลดลงเช่นกัน โดยระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ระดับ +17.66 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง (ม.ทรก.) ลดลงจากวานนี้ 5 เซนติเมตร และระบายน้ำอยู่ในอัตรา 3,154 ลบ.ม./วินาที ส่วนที่สถานีวัดน้ำ C.29A อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,948 ลบ.ม./วินาที ลดลงจากวานนี้ 152 ลบ.ม./วินาที

ทั้งนี้ หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติม กรมชลประทานจะทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสมต่อไป เพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนทั้งสองฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา

นอกจากนี้ กรมชลประทาน ได้ดำเนินการช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง โดยที่ #จังหวัดชัยนาท โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 3 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่ ต.บางหลวง อ.สรรพยา พร้อมนำรถบรรทุกน้ำออกไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่อาศัยอยู่บนถนนคลองมหาราช ต.ตลุก อ.สรรพยา ให้มีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย

ที่จังหวัดสิงห์บุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 1 เครื่อง บริเวณ ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง เพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ สนับสนุนกระสอบทราย รถบรรทุก และหินคลุก ดำเนินการทำแนวป้องกันเสริมกระสอบทราย บริเวณหน้าโรงพยาบาลอินทร์บุรี ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี

ส่วนที่จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 ได้ติดต้ังเครื่องสูบน้ำ 8 เครื่อง บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมือง, ประตูระบายน้ำวัดสนามชัย, หลังที่ว่าการอำเภอป่าโมก ต.บางปลากด อ.ป่าโมก, ต.โผงเผง อ.ป่าโมก, ต.หลักฟ้า อ.ไชโย, ชุมชนทรัพย์สิน ต.ตลาดหลวง อ.เมือง และ ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากในพื้นที่เช่นกัน

ทั้งนี้ กรมชลประทานจะร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง และเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง