คัดลอก URL แล้ว

สปสช.เปิดการรักษารูปแบบใหม่ โมเดล 5′ บริการสุขภาพเครือข่ายปฐมภูมิ สิทธิบัตรทอง กทม

ไม่ต้องรอนาน ไม่ต้องเดินทางไกล สถานที่ไม่แออัด เพิ่มความสบายขณะรับการรักษา คือเป้าหมายของ บริการเครือข่ายปฐมภูมิรูปแบบใหม่ หรือ Model 5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช.สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิบัตรทอง

ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 จตุจักร เป็นหนึ่งในศูนย์ฯ 69 แห่งของกรุงเทพฯที่เป็นแม่ข่ายบริการ มีคลินิกชุมชนอบอุ่นและคลินิกเวชกรรมเป็น ลูกข่าย รับรักษาผู้ป่วยในระบบmodel5 ครอบคลุมทั้งด้านรักษาพยาบาล การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

พญ.วันวิสาข์ มหาสมบัติกูล ผอ.ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 จตุจักร กล่าวว่า เนื่องจากโมเดล 5 ให้ความสำคัญกับเรื่องเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ เพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่มีโรคไม่ซับซ้อนสามารถจะรับบริการได้ที่หน่วยบริการปฐมภูมิ สะดวกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิประจำหรือว่าหน่วยบริการปฐมภูมิลูกข่าย สามารถจะไปรับบริการได้สะดวก ใกล้บ้านใกล้ใจ ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น ไม่ต้องเดินทางไปไกลๆ ลดความแออัดในโรงพยาบาล และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาลได้

หากผู้ป่วยที่รับการรักษา มีอาการรุนแรงเกินศักยภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิ จะมีการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเครือข่าย

“ก็เป็นการดูแลเบื้องต้นแบบปฐมภูมิ การดูแลแบบปฐมภูมิ เบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยนะคะ คือ การพบแพทย์ เป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในการดูแลคนไข้แบบปฐมภูมิ แต่ถ้าคนไข้มีอาการที่รุนแรงกว่า เราก็จะมีการส่งต่อในโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายระดับที่สูงกว่า” พญ.สุมิตษิ์ตรา ปิยะณัตติ์พูล รอง ผอ.รพ.ราชวิถีกล่าว

ขณะนี้ สปสช. ยังเปิดรับสมัครคลินิกเวชกรรมมาเป็นหน่วยบริการในกองทุนบัตรทอง รองรับการให้บริการประชาชนในพื้นที่กทม. เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับบริการให้ตอบโจทย์วิถีชีวิตคนเมือง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง