คัดลอก URL แล้ว
เตรียมรับ “ฝนเพิ่ม” ปลาย ก.ย. – ต.ค. 65 กำหนดเกณฑ์ระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา พร่องน้ำเขื่อน – เตรียมทุ่งรับน้ำ

เตรียมรับ “ฝนเพิ่ม” ปลาย ก.ย. – ต.ค. 65 กำหนดเกณฑ์ระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา พร่องน้ำเขื่อน – เตรียมทุ่งรับน้ำ

KEY :

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) คาดว่าสถานการณ์น้ำช่วงปลายเดือน ก.ย. – ต.ค. 65 จะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านและอาจมีพายุ 1 – 2 ลูก ประกอบกับไทยอยู่ในช่วงลานีญา ซึ่งจะมีปริมาณฝนมากกว่าปกติ 20% จึงเตรียมพร่องน้ำในเขื่อนต่าง ๆ และกำหนดเกณฑ์ระบายน้ำ โดยหากน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณ 2,500 ลบ.ม./วินาที จะบริหารน้ำไปยังท้ายเขื่อนและระบายออกทางทิศตะวันออกและตะวันตก และลดปริมาณน้ำสถานี อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เหลือ 3,000 ลบ.ม./วินาที เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำหากฝนตกหนักในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล

นอกจากนี้ จะใช้ทุ่งรับน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ซึ่งปัจจุบันเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วกว่า 90% คาดว่าจะเสร็จสิ้นปลายเดือน ก.ย. โดยจะรับน้ำเข้าทุ่งในปริมาณที่ไม่สร้างความเสียหายแก่ประชาชน และจะพิจารณาเรื่องการปล่อยปลาเพื่อเป็นอาหารและรายได้เสริมแก่ประชาชนระหว่างรับน้ำด้วย เมื่อสถานการณ์คลี่คลายจะเร่งระบายน้ำออกจากทุ่ง โดยให้เหลือน้ำไว้เพียงพอกับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง