คัดลอก URL แล้ว
ชวนรู้จัก “วันศารทวิษุวัต” เวลากลางวันเท่ากับกลางคืน ตรงกับวันที่ 23 ก.ย. 65 นี้

ชวนรู้จัก “วันศารทวิษุวัต” เวลากลางวันเท่ากับกลางคืน ตรงกับวันที่ 23 ก.ย. 65 นี้


รู้หรือไม่? วันที่ 23 ก.ย. 65 จะเป็นอีก 1 วันในรอบปีที่มีเวลากลางวันเท่ากับกลางคืน โดยมีชื่อเรียกว่า “วันศารทวิษุวัต” (สาด-ทะ-วิ-สุ-วัด) หรือในภาษาอังกฤษ คือ Autumnal Equinox ซึ่งคำว่า “Equinox” มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน คือ Aequus แปลว่า เท่ากัน + Nox แปลว่า กลางคืน จึงหมายถึงวันที่กลางวันและกลางคืนยาวเท่ากัน และตรงกับคำว่า “วิษุวัต” ที่แปลว่า จุดราตรีเสมอภาค
.
“วันศารทวิษุวัต” จะเป็นวันที่ประเทศทางซีกโลกเหนือย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง และประเทศซีกโลกใต้ย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ หากเทียบเวลา ณ กรุงเทพฯ ดวงอาทิตย์จะขึ้นประมาณ 06.07 น. และตกลับขอบฟ้าประมาณ 18.13 น. เนื่องจากแกนโลกเอียงทำมุม 23.5 องศากับแนวตั้งฉากกับระนาบโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ ทำให้พื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลกได้รับแสงอาทิตย์ไม่เท่ากัน ส่งผลให้มีอุณภูมิต่างกัน รวมถึงระยะเวลากลางวัน – กลางคืนก็ต่างกันด้วย จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดฤดูกาลขึ้นบนโลกนั่นเอง


WRITER