คัดลอก URL แล้ว
“กรมควบคุมโรค” แนะผู้ปกครองป้องกันโรค “อาร์เอสวี” ในเด็ก หมั่นสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด

“กรมควบคุมโรค” แนะผู้ปกครองป้องกันโรค “อาร์เอสวี” ในเด็ก หมั่นสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด

นายเเพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว หรือ ส.ค.-พ.ย. มีโอกาสพบโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 2 ก.ย. 2565 พบว่า ในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 1,445 คน มีผลตรวจพบเชื้อ RSV 131 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ตรวจพบเชื้อพบมากที่สุดในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี หรือร้อยละ 58

โดยพบจำนวนผู้ป่วยสูงขึ้น ในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วงใกล้เคียงกับฤดูกาลระบาดของไข้หวัดใหญ่ สำหรับ สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัส RSV ในปีนี้ ตั้งแต่ต้นปี – มิ.ย. 2565 พบผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็น RSV 2,341 คน โรคนี้ติดต่อได้จากการสูดละอองฝอยที่ปนเปื้อนเชื้อผ่านการไอ จาม หรือการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ ไวรัสจะเข้าสู่ร่างกายผ่านทางตา จมูก ปาก ผู้ที่ได้รับเชื้อจะแสดงอาการได้เร็วที่สุดหลังจากติดเชื้อ 2 วัน

นายเเพทย์โอภาส ระบุว่า ขอแนะนำผู้ปกครองและสถานศึกษาหมั่นสังเกตอาการบุตรหลาน เด็กนักเรียน โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ป้องกันได้โดยการล้างมือบ่อยๆ อย่างถูกวิธีด้วยสบู่และน้ำสะอาด ก่อนมื้ออาหารและหลังเข้าห้องน้ำ หลีกเลี่ยงใช้มือสัมผัสบริเวณหน้า ตา จมูก ปาก ไม่ใช้ภาชนะอาหารและของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น รักษาสุขอนามัยส่วนตัว หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ที่ติดเชื้อ ไม่ควรพาเด็กไปในสถานที่ที่ผู้คนหนาแน่น

ส่วนผู้ที่ป่วยควรงดออกนอกบ้านช่วงที่ไม่สบาย เพื่อลดการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเวลาไอจาม ทำความสะอาดบ้าน ของเล่นเด็กเป็นประจำ รับประทานอาหารถูกสุขลักษณะ ครบ 5 หมู่ ดื่มน้ำมากๆ พักผ่อนให้เพียงพอ หากพบเด็กมีอาการป่วย ควรแยกออกจากเด็กปกติเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ และพาไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป


WRITER