คัดลอก URL แล้ว
สภาฯ ไฟเขียว! ลงมติ “ไม่เก็บดอกเบี้ยกองทุน กยศ.”

สภาฯ ไฟเขียว! ลงมติ “ไม่เก็บดอกเบี้ยกองทุน กยศ.”

วันนี้ 14 ก.ย. 65 เมื่อเวลา 12.15 น. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เป็นประธานการประชุม มีวาระพิจารณาร่างพ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .. หรือร่างพ.ร.บ.กยศ. ที่คณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ต่อจากเมื่อวันที่ 31 ส.ค. โดยในครั้งนั้นพิจารณามาตรา 17 แก้ไขมาตรา 44 พ.ร.บ.กองทุนกยศ. เกี่ยวกับผู้กู้ยืมเงินจะต้องมีหน้าที่ชำระเงินกู้ยืมที่ได้รับไปพร้อมทั้งดอกเบี้ยตามสัญญากู้ยืมเงินคืนให้กองทุน ทั้งนี้ ร่างพ.ร.บ.ฉบับที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)เสนอให้เก็บอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 แต่ต่อมาคณะกมธ.เสียงข้างมาก ปรับลดให้เก็บอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 กระทั่งที่ประชุมสภาฯ ลงมติไม่เห็นด้วยกับคณะกมธ.เสียงข้างมาก

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาในวันนี้ (14 ก.ย. 65) เป็นการลงมติว่าจะเห็นด้วยกับเสียงข้างน้อยกลุ่มใด เนื่องจากสงวนความเห็นไว้ถึง 6 กลุ่ม ต่อมากลุ่มพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ และกลุ่มนายซูการ์โน มะทา ส.ส.ยะลา พรรคประชาชาติ ขอถอน จึงทำให้เหลือ 4 กลุ่มที่ต้องลงมติเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ประกอบด้วย กลุ่มที่1 นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ส.ส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย พร้อมคณะ สงวนความเห็นว่า ให้ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องชำระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ได้รับไปตามสัญญากู้ยืมเงินคืนให้กองทุนโดยไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งจะชำระเงินคืนกงอทุนทั้งจำนวนหรือผ่อนชำระก็ได้ ทั้งนี้ ตามจำนวน ระยะเวลา และวิธีการที่กองทุนกำหนด

กลุ่มที่2 นายประกอบ รัตนพันธ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมคณะ สงวนความเห็นให้ผู้กู้ยืมเงินจ่ายดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 1 กลุ่มที่3 นายจุมพล นิติธรางกูร กฤษฎีกา และนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุน กยศ. สงวนให้คงตามร่างเดิม คือ ให้เก็บดอกเบี้ยร้อยละ2 และเก็บเบี้ยปรับล่าช้า ร้อยละ1 และกลุ่มที่4 น.ส.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล พร้อมคณะ สงวนความเห็นให้เก็บดอกเบี้ย ร้อยละ 1 และเก็บเบี้ยปรับล่าช้า ร้อยละ1

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมเสียเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงไปกับรูปแบบการลงมติว่าจะลงมติทีละฉบับ หรือลงมติแยกเป็นกลุ่ม ระหว่างกลุ่มเก็บดอกเบี้ยกับกลุ่มไม่เก็บดอกเบี้ย กระทั่งเวลา 12.55 น. ที่ประชุมลงมติให้กับกลุ่มนายอุบลศักดิ์ มากที่สุด ด้วยคะแนน 218 ต่อ 109 งดออกเสียง 53 ไม่ออกเสียง 1 เสียง เท่ากับว่าผู้กู้ยืมเงินกองทุนไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้อีกต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง