คัดลอก URL แล้ว
สิงคโปร์ เสนอวีซาทำงาน 5 ปีต่ออายุได้ไม่จำกัดหวังดึงแรงงานหัวระดับกะทิเข้าประเทศ

สิงคโปร์ เสนอวีซาทำงาน 5 ปีต่ออายุได้ไม่จำกัดหวังดึงแรงงานหัวระดับกะทิเข้าประเทศ

KEY :

รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศกฎข้อบังคับใหม่สำหรับ “วีซ่า” เพื่อการทำงาน และเพื่อการอยู่อาศัย หลังเผชิญกับสภาวะขาดแคลนแรงงานจากการระบาดของโควิด-19 โดยหวังว่ามาตรการใหม่นี้ จะเป็นแรงจูงใจในการดึงดูดแรงงานต่างชาติที่มีความสามารถระดับหัวกะทิ ให้เข้ามาทำงานในประเทศ เพื่อเร่งฟื้นฟู และยกระดับเศรษฐกิจของสิงคโปร์

มาตรการใหม่นี้ จะเป็นการออก “วีซ่า” ครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ให้กับผู้ที่มีรายรวมทั้งหมดต่อเดือนอย่างน้อย 30,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือราว 782,000 บาท โดยคนกลุ่มนี้สามารถนำครอบครัว คู่สมรส และบุตร เข้ามาอาศัยอยู่ด้วยได้ และเมื่อ “วีซ่า” หมดอายุ ก็สามารถต่อใหม่ได้ครั้งละ 5 ปี โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

อย่างไรก็ตาม หากรายรวมไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด แต่ผู้ที่ต้องการมาทำงานในสิงคโปร์ มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการกีฬา, ศิลปะ, วิทยาศาสตร์ หรืองานด้านวิชาการ ก็สามารถได้สิทธิรับ “วีซา” ทำงานระยะยาวได้เช่นกัน ภายใต้ “วีซ่า” ที่เรียกว่า “Oversea Networks and Expertise” หรือ “ONE” ซึ่งมาตรการข้างต้นจะมีผลในวันที่ 1 มกราคมปีหน้า

และหากผู้ใด เป็นแรงงานที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม หรือสายงานที่กำลังขาดแคลน จะได้สิทธิยื่นเรื่องเพื่อขอพิจารณา “วีซ่า” 5 ปี ได้ตั้งแต่เดือนกันยายนปีหน้า จากเดิมที่ต้องต่อ “วีซ่า” ทำงานทุก ๆ 2 – 3 ปี ในขณะที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่มีรายได้สูง ระยะเวลาในการขอใบอนุญาตทำงานก็จะลดเวลาพิจารณาเหลือเพียง 10 วันเท่านั้น


ข่าวที่เกี่ยวข้อง