คัดลอก URL แล้ว
ครม.เห็นชอบ ผ่อนผันให้ใช้ประโยชน์ป่าชายเลน สำหรับก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองสตูลฝั่งตะวันออก

ครม.เห็นชอบ ผ่อนผันให้ใช้ประโยชน์ป่าชายเลน สำหรับก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองสตูลฝั่งตะวันออก

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 30 ส.ค. 2565 ได้เห็นชอบให้ผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลน สำหรับโครงการถนนเลี่ยงเมืองสตูล ฝั่งตะวันออก ต.คลองขุน อ.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล ของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) เพื่อใช้ประกอบการดำเนินโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ โครงการถนนเลี่ยงเมืองสตูลฝั่งตะวันออกฯ จะเป็นการก่อสร้างทางหลวงแนวเส้นทางใหม่ ในรูปแบบถนนขนาด 4 ช่องจราจร ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) รวมระยะทาง 3.89 กม. โดยในช่วงที่ตัดผ่านป่าชายเลนจะดำเนินการก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (สะพานบก) ขนาดช่องจราจรเท่ากับถนนของโครงการฯ

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ตามโครงการจะมีการก่อสร้างตัดผ่านป่าชายเลน 2 ประเภท รวมระยะทาง 1.29 กม. ได้แก่ 1) ป่าชายเลนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนตอนที่5 เนื้อที่ 8.44 ไร่ ระยะทาง 450 เมตร 2) พื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี (ตัดผ่าน 2ช่วง) เนื้อที่ 5.06 ไร่ ระยะทาง 270 เมตร และ เนื้อที่ 10.65 ไร่ ระยะทาง 568 เมตร

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปตามแผนแม่บทด้านการขนส่งและจราจร จ.สตูล ซึ่งได้บรรจุโครงการไว้ในแผนงานเพิ่มขีดความสามารถของโครงการการคมนาคม เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเมือง โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน ลดการเกิดอุบัติเหตุ และสร้างศักยภาพการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของ จ.สตูล


WRITER

ข่าวที่เกี่ยวข้อง