คัดลอก URL แล้ว
ค่าจ้างขั้นต่ำปี 65 ขึ้นสูงสุด 354 บาท ต่ำสุด 328 บาท มีผล 1 ต.ค.นี้

ค่าจ้างขั้นต่ำปี 65 ขึ้นสูงสุด 354 บาท ต่ำสุด 328 บาท มีผล 1 ต.ค.นี้

KEY :

วานนี้ (26 ส.ค.65) นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 21 ครั้งที่ 8/2565 เพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อเสนออัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ปี 2565 ร่วมกับไตรภาคี ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และหน่วยงานภาครัฐ ที่กระทรวงแรงงาน

โดยที่ประชุมได้มีมติขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ประจำปี 2565 แบ่งเป็น 9 ช่วง ค่าจ้างขั้นต่ำสุด จะอยู่ที่ 328 บาท สูงสุด 354 บาท ค่าเฉลี่ย 337 บาท เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5.02% โดยเตรียมเสนอเข้าที่ประชุม ครม. สัปดาห์หน้า และมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้เป็นต้นไป

รายละเอียดการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ มีดังนี้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง