คัดลอก URL แล้ว
 สัมมนานำเสนอยุทธศาสตร์ของนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส. 12) 

 สัมมนานำเสนอยุทธศาสตร์ของนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส. 12) 

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง มอบของที่ระลึกให้แก่ รศ.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นองค์ปาฐก หัวข้อ “จากเล็กสู่ใหญ่ : มองการเมืองและประเทศไทยแบบ 360 องศา” ในงานสัมมนานำเสนอยุทธศาสตร์ของนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส. 12) โดยมี นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ประธานนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบของที่ระลึกให้แก่รศ.ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นองค์ปาฐกหัวข้อ “จากเล็กสู่ใหญ่ : มองการเมืองและประเทศไทยแบบ 360 องศา” ในงานสัมมนานำเสนอยุทธศาสตร์ของนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่ 12 (พตส. 12) โดยมีนางสาวสุรณีผลทวีผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งศาสตราจารย์นฤมลภิญโญสินวัฒน์ประธานนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่ 12 เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ด้วยณห้องเทวกรรมรังรักษ์สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) ถนนวิภาวดีรังสิตเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร


WRITER

ข่าวที่เกี่ยวข้อง