คัดลอก URL แล้ว
กรมชลฯ ระดมสรรพกำลัง เร่งระบายน้ำช่วยเหลือภาคอีสาน – เฝ้าระวังตลอด 24 ชม. จนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

กรมชลฯ ระดมสรรพกำลัง เร่งระบายน้ำช่วยเหลือภาคอีสาน – เฝ้าระวังตลอด 24 ชม. จนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำต่างๆเพิ่มสูงขึ้น กรมชลประทาน ได้บริหารจัดการน้ำและระดมเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในขณะนี้ โดยเฉพาะในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่

ทั้งนี้ ได้กำชับให้โครงการชลประทานทุกแห่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำท่าตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี 2565 ทั้ง 13 มาตรการ อย่างเคร่งครัด รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักร เครื่องมือ ประจำพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ทันที และตรวจสอบระบบชลประทานให้สามารถรองรับสถานการณ์น้ำได้อย่างเต็มศักยภาพ

ตลอดจนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแนวทางรับมือสถานการณ์น้ำหลาก รวมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้รับทราบและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำจากฝนตกหนักและน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นได้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง