คัดลอก URL แล้ว
เปิดให้ชมแล้ว! นิทรรศการ “เพียรสาน…งานศิลป์”อวดโฉมงานหัตถศิลป์เครื่องจักสานละลานตา

เปิดให้ชมแล้ว! นิทรรศการ “เพียรสาน…งานศิลป์”อวดโฉมงานหัตถศิลป์เครื่องจักสานละลานตา

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ขอเชิญชมนิทรรศการ “เพียรสาน…งานศิลป์” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 อวดโฉมงานหัตถศิลป์ประเภทเครื่องจักสาน ภูมิปัญญาอันล้ำค่าของไทย ระหว่าง 15 สิงหาคม – 10 ตุลาคม 2565 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร
 
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดกิจกรรมนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการจัดแสดงงานจักสานในนิทรรศการ “เพียรสาน…งานศิลป์” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ ประธานในงาน กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงทราบดีถึงทุกข์สุขของราษฎร จึงได้พระราชทานความช่วยเหลือเพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยกาส่งเสริมให้ประกอบอาชีพหัตถกรรมเสริมอาชีพเกษตรกรรม และหนึ่งในนั้นคืองานด้านการจักสาน ดังนั้น มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงกำหนดจัดนิทรรศการ “เพียรสาน…งานศิลป์” ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม ถึงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ให้ประชาชนทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้พระราชทานอาชีพที่มั่นคงแก่พสกนิกรชาวไทยและทรงส่งเสริมงานฝีมือของคนไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 
การจัดแสดงในนิทรรศการ “เพียรสาน…งานศิลป์” ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ
ชั้นที่ 1 แม่ของแผ่นดิน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า ทรงมุ่งมั่นที่จะช่วยให้พสกนิกรชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ชั้นที่ 2 แม่งาน
พบกับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวการทรงงานจักสานแขนงต่าง ๆ และพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระราชทานงานศิลปาชีพให้แก่พสกนิกรจนก่อกำเนิดเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

ชั้นที่ 3 แม่ลาย
เรียนรู้ขั้นตอนของการจักสาน และลวดลายที่หลากหลายจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นต้นแบบการพัฒนางานจักสานต่าง ๆ พร้อมรับชมการสาธิตงานจักสานโดยช่างฝีมือศิลปาชีพทุกวัน (เว้นวันพุธ) ระหว่างเวลา 10.00-17.00 น.

ชั้นที่ 4 แม่ข่าย
รู้ถึงพัฒนาการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเครือข่ายทั่วทุกภาคของประเทศ
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ (รวม 8 ครั้ง) อาทิ จักสานเบื้องต้น จักสานชนเผ่า พัดสานงานสร้างสรรค์ กระเป๋าสวยด้วยมือเรา สานเครื่องประดับจากเส้นลิเภา เป็นต้น อีกทั้งยังมีการจัดเสวนาทางวิชาการ รวม 4 ครั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 21สิงหาคม, วันอาทิตย์ที่ 4 และ 18 กันยายน, วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00- 15.30 น.

ชั้นที่ 5 แม่ศรีศิลป์
“แม่” คือ สตรีผู้ให้กำเนิด “ศรี” คือ ความดีงาม เจริญรุ่งเรือง “ศิลป์” ได้แก่ ผลงานที่ผลิตโดยช่างฝีมือ รวมความแล้ว “แม่ศรีศิลป์” หมายถึง พระผู้พระราชทานสิ่งอันเป็นมงคลแก่งานศิลปะ ที่ควรค่าแก่ความภูมิใจในความเป็นไทย
พร้อมจัดแสดงผลิตภัณฑ์จำหน่ายของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

นอกจากนี้ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ยังได้สนับสนุนการผลิตสารคดี ชุด “เพียรสาน…งานศิลป์” เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความสุขความสำเร็จของชาวบ้านในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพด้านงานจักสาน รวมทั้งสิ้น 29 ตอน

จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าชมนิทรรศการ “เพียรสาน…งานศิลป์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม ถึงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 น. ถึง 19.00 น. (หยุดทุกวันพุธ)
อัตราค่าเข้าชม บุคคลทั่วไป 50 บาท/ท่าน นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ ผู้สูงอายุ ไม่เสียค่าเข้าชม


WRITER

ข่าวที่เกี่ยวข้อง