คัดลอก URL แล้ว
WHO เปลี่ยนชื่อไวรัส ‘ฝีดาษลิง’ พันธุ์ย่อย ชี้เลี่ยงดูหมิ่น

WHO เปลี่ยนชื่อไวรัส ‘ฝีดาษลิง’ พันธุ์ย่อย ชี้เลี่ยงดูหมิ่น

KEY :

แถลงการณ์จากองค์การอนามัยโลก (WHO) เมื่อวันศุกร์ (12 ส.ค.) ประกาศชื่อใหม่ของเชื้อไวรัสฝีดาษลิง ชนิดกลายพันธุ์ สายพันธุ์ต่าง ๆ ซึ่งกำลังแพร่ระบาดในปัจจุบัน เพื่อหลีกเลี่ยงการดูหมิ่นทางวัฒนธรรมหรือสังคม

คณะผู้เชี่ยวชาญจะเรียกเชื้อไวรัสฯ สายพันธุ์ลุ่มน้ำคองโก (Congo Basin) ว่าสายพันธุ์ 1 (Clade I) และเชื้อไวรัสฯ สายพันธุ์แอฟริกาตะวันตก (West African) ว่าสายพันธุ์ 2 (Clade II) ซึ่งสายพันธุ์ 2 ประกอบด้วย 2 สายพันธุ์ย่อย ได้แก่ สายพันธุ์ 2เอ (IIa) และสายพันธุ์ 2บี (IIb) โดยสายพันธุ์ 2บี เป็นกลุ่มสายพันธุ์หลักที่กำลังแพร่ระบาดในปี 2022

องค์การฯ ระบุว่าชื่อใหม่เหล่านี้ควรถูกปรับใช้ทันที ส่วนเชื้อไวรัสฯ ที่ค้นพบใหม่ โรคที่เกี่ยวข้อง และเชื้อไวรัสฯ สายพันธุ์ย่อยต่าง ๆ ควรถูกตั้งชื่อที่หลีกเลี่ยงการดูหมิ่นทางวัฒนธรรม สังคม ชาติ ภูมิภาค อาชีพ หรือชาติพันธุ์ และลดผลกระทบเชิงลบต่อการค้า การเดินทาง การท่องเที่ยว หรือสวัสดิภาพสัตว์ให้เหลือน้อยที่สุด

อนึ่ง โรคฝีดาษลิงถูกตั้งชื่อหลังมีการค้นพบครั้งแรกเมื่อปี 1958 โดยมีการตั้งชื่อเชื้อไวรัสฯ สายพันธุ์ย่อยที่สำคัญตามภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ที่พบการแพร่ระบาด

องค์การฯ ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมว่าการระบาดของโรคฝีดาษลิงในหลายประเทศในปัจจุบันกลายเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศแล้ว

รายงานจากองค์การฯ ว่าด้วยการระบาดของโรคฝีดาษลิง เมื่อวันพุธ (10 ส.ค.) ระบุว่ามีผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงที่ได้รับการยืนยันผลจากห้องปฏิบัติการรวม 27,814 ราย และผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคดังกล่าว 11 ราย ใน 89 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก โดยยุโรปและทวีปอเมริกาเผชิญการระบาดหนักที่สุด


ที่มา – Xinhua


ข่าวที่เกี่ยวข้อง