คัดลอก URL แล้ว
รายงานชี้ ผู้ป่วย ‘ฝีดาษลิง’ ในสหรัฐฯ เป็นผู้ชาย 99%

รายงานชี้ ผู้ป่วย ‘ฝีดาษลิง’ ในสหรัฐฯ เป็นผู้ชาย 99%

KEY :

ข้อมูลใหม่ซึ่งเผยแพร่ในรายงานการเจ็บป่วยและเสียชีวิตรายสัปดาห์ (Morbidity and Mortality Weekly Report) และรวบรวมโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าร้อยละ 99 ของผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงในสหรัฐฯ นั้นเป็นเพศชาย

รายงานดังกล่าวซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 5 ส.ค. ยังแสดงให้เห็นว่าร้อยละ 94 ของผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงเพศชาย เคยมีเพศสัมพันธ์หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ชายด้วยกันเองในช่วง 3 สัปดาห์ก่อนเริ่มมีอาการป่วย โดยชนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติและชาติพันธุ์ได้รับผลกระทบอย่างไม่เป็นสัดส่วน

นอกจากนั้น ข้อมูลซึ่งเก็บรวบรวมจากผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงในสหรัฐฯ ช่วงวันที่ 17 พ.ค. ถึง 22 ก.ค. แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยบางกลุ่มมีอาการแตกต่างจากโรคฝีดาษลิงทั่วไป โดยมีผู้ป่วยที่มีอาการนำ (prodrome) น้อยลง และมีผื่นขึ้นบริเวณอวัยวะเพศมากขึ้น

รายงานระบุว่ารายละเอียดทางระบาดวิทยาเหล่านี้ควรเป็นแนวทางสำหรับการรักษาและการฉีดวัคซีนป้องกัน โดยข้อมูลที่พบในปัจจุบันบ่งชี้ว่าการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิงระดับชุมชน กำลังขยายวงกว้างและส่งผลกระทบอย่างไม่เป็นสัดส่วนต่อกลุ่มประชากรที่เป็นเกย์ ไบเซ็กชวล และผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกันเอง ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของประเทศอื่นๆ

ข้อมูลเสริมว่าแม้คนผิวขาวจะครองสัดส่วนผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงมากที่สุด แต่คนผิวดำและฮิสแปนิค ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 34 ของจำนวนประชากรทั่วไป ครองสัดส่วนรวมกันมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 54 ของผู้ป่วยยืนยันผลทั้งหมด

ทั้งนี้ สหรัฐฯ มีจำนวนผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงมากที่สุดในโลก ซึ่งอยู่ที่ 8,934 ราย เมื่อนับถึงวันจันทร์ (8 ส.ค.) และมีแนวโน้มว่าตัวเลขจะต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างมากเนื่องจากการตรวจโรคที่ไม่ทั่วถึง


ที่มา – Xinhua


ข่าวที่เกี่ยวข้อง